flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом В.о. Голови господарського суду міста Києва
від 26 грудня 2016 року № 80
 
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності господарського суду міста Києва
 
1.        Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Господарського суду міста Києва Верховним Судом України, Вищим господарським судом, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
2.        Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
3.        Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
4.        Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
5.        Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації, реєстри відправлення кореспонденції тощо).
6.        Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі оголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
7.        Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф «Таємно» та «Цілком таємно»).
8.        Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно розшукової діяльності (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф «Таємно» та «Цілком таємно»).
9.        Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
10.    Відомості, що можуть міститися в документах суду:
-     які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);
-     щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів, оперативних нарад, тощо);
-     з організації кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду), з особового складу (щодо чисельності та руху кадрів, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, інформація, що складає зміст суддівського досьє);
-     з адміністративно-господарських питань діяльності суду (крім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);
-     стосовно статистичної інформації в розрізі суддів, статистичні картки первинного обліку судових справ, звіт про авторозподіл судових справ;
-     щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;
-     щодо заробітної плати суддів та працівників апарату суду, окрім тих, що зазначені в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та підлягають обов’язковому оприлюдненню на сайті суду;
-     які містять матеріали службових перевірок.
11.    Відомості, що можуть міститись в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
12.    Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
13.    Відомості, що можуть міститись в журналах обліку печаток і штампів суду.
14.    Відомості, що містяться в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду», окрім тих, що передбачені статтею 2-1 Господарського процесуального кодексу України.
15.    Акти знищення судових справ.
16.    Журнал видачі судових справ.
17.    Відомості з камер відеоспостереження.
18.    Інформація, розголошення та оприлюднення якої може завдати істотної шкоди авторитету і неупередженості правосуддя.
19.    Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститись в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких додатково визначається наказом голови суду.