flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Кадрове забезпечення

Інформація про перелік вакантних посад та оголошення конкурсу в Господарському суді міста Києва розміщена в розділі «Вакансії» та постійно оновлюється.

 

Перелік посад державної служби працівників апарату Господарського суду міста Києва:

 

  

Перелік документів, які має подати особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсі:

 

УВАГА! Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б», також подає до конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Окрім вищезазначеного переліку документів, особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за наступною формою.

 

Звертаємо Вашу увагу, що:

З постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від 26.04.2017 №301, зразками тестових завдань, темами та сценаріями для проведення співбесіди,  переліком уповноважених вищих навчальних закладів, що здійснюють атестацію та графіком їх засідань на відповідний місяць, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агенства України з питань державної служби у розділі «Атестація щодо вільного володіння державною мовою» (www.nads.gov.ua).

З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції у розділі «Декларування» (www.nazk.gov.ua/deklaraciya) рубрики «Законодавство» підрубрики «Декларація».

Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснюється онлайн, з використанням електронного цифрового підпису, на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції у розділі «Задекларуй» (www.nazk.gov.ua). Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування має охоплювати звітний рік, що передує року, в якому кандидат подає заяву про участь у конкурсі.

З інформацією, необхідною для оформлення електронного цифрового підпису можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового Департаменту ДФС у розділі «Реєстрація користувачів»        (www.acskidd.gov.ua).

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, передбачена підпунктом 8 пункту 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Конкурсна комісія Господарського суду міста Києва проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк.

Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

Документи, подані (надіслані) кандидатами не розглядаються у разі:

1)   подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2)   надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

Подані кандидатами документи для участі у конкурсі, не повертаються і зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу у відділі управління персоналом та антикорупційного моніторингу Господарського суду міста Києва.

 

Відповідно до пункту 37 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 №246, результати тестування можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження у разі участі кандидатів в інших конкурсах, у тому числі в день отримання таких результатів.

З метою використання попередніх результатів кандидат зобов’язаний  з’явитися під час проходження етапу тестування для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацами другим і третім пункту 34 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246.

У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається відповідно до пункту 36 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 з урахуванням кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування.

 

Строк подання документів для участі у конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Строк подання документів  та останній день їх прийому, визначається в кожному конкурсі окремо. Дана інформація розміщується в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби на сайті суду в розділі «Вакансії».

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Дата та час конкурсу визначається в кожному конкурсі окремо. Дана інформація розміщується в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби на сайті суду в розділі «Вакансії».

Місце проведення конкурсу: м. Київ, вул.. Б. Хмельницького 44-в, каб. 32.

 

Перелік тестових питань, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30.08.2017 №178 (зі змінами) та коротка інструкція користувача з проходження тестування, містяться на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (www.nads.gov.ua) у розділі «Тестування».

 

Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу на сайті суду в розділі «Вакансії».

 

Порядок оскарження результатів конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби:

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про державну службу», учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.

Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.

Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, зобов’язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги.

Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу.