Задати питання
flag Судова влада України

Історичний нарис про становлення Господарського суду міста Києва

 

 

Історичний нарис про становлення Господарського суду міста Києва

Судова система відіграє в житті правової держави вагому роль, зокрема суд як орган є правовим регулятором конфліктів та гарантом основних прав та свобод громадянина, що закріплені Конституцією.

Створення господарських судів як спеціалізованої інстанції пов’язане із розвитком ринкових відносин та руйнуванням заснованої на державній власності планової економіки. У зв’язку з чим, виникла необхідність додаткових знань, пов’язаних із вирішенням економічних суперечок і конфліктів у сфері господарської діяльності.

Власне історичний процес реформування економіки, став причиною перетворення Державного арбітражу при Раді Міністрів Української РСР у Державний арбітраж Української РСР, а державних арбітражів при виконавчих комітетах – в обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів –у державні арбітражі областей та міста Києва та Севастополя, а згодом створення на їх базі арбітражних судів з наступною їх реорганізацією у систему спеціалізованих господарських судів України.

Історія Господарського суду міста Києва бере свій початок у 1976 році. Саме тоді, постановою Ради Міністрів Української РСР від 09.09.1976 №436 та рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 20.09.1976 №1079 було визначено, що держарбітраж при міськвиконкомі має діяти на підставі Загального положення про державні арбітражі при виконавчих комітетах обласних Рад депутатів трудящих Української РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30.05.1974 №294, і вирішувати спори між підприємствами, організаціями та установами, що розташовані на території міста Києва.

Першим Головним державним арбітром держарбітражу при Київському міськвиконкомі рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 20.12.1976 №1523 був призначений Завгородній Євген Полікарпович, а першими арбітрами держарбітражу при міськвиконкомі стали Цихоцька Світлана Миколаївна – заступник головного арбітра; арбітри – Гребеник Олександр Дмитрович, Григоренко Майя Петрівна, Макаренко Валентина Володимирівна, Харлова Інна ДанилівнаВсього за штатним розписом було передбачено 8 арбітрів.

З метою забезпечення правильного і єдиного застосування чинного законодавства при вирішенні господарських спорів, посилення впливу арбітражу на підприємства, установи та організації міста Києва у питаннях додержання державної дисципліни, виконання планових завдань і договірних зобов’язань наказом по держарбітражу при міськвиконкомі у січні 1977 року було створено шість секторів, за кожним із яких було закріплено розгляд окремих категорій спорів.

Наступним кроком становлення арбітражу став 1987 рік, коли державний арбітраж при виконавчому комітеті Київської міської Ради депутатів трудящих було перетворено у державний арбітраж міста Києва. На той час головним державним арбітром державного арбітражу міста Києва було призначено Середу Григорія Михайловича.

Для вирішення адміністративних питань рішенням Київської міської Ради депутатів трудящих від 07.12.1987 у державному арбітражі міста Києва створено колегію кількістю 5 осіб. Держарбітраж міста Києва розглядав ті самі категорії спорів, функціонував на тих самих засадах, що і держарбітраж при міськвиконкомі.

Новим етапом господарського судочинства стало прийняття 4 червня 1991 року Закону України «Про арбітражний суд», яким було вперше започаткувано здійснення правосуддя в господарських відносинах спеціалізованими судовими установами, а також прийняття Арбітражного процесуального кодексу України від 06.11.1991, яким встановлювалася процедура захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

Відтак, держарбітраж міста Києва було реорганізовано в Арбітражний суд міста Києва. Головою Арбітражного суду міста Києва став член Президії Вищого арбітражного суду України, начальник управління Вищого арбітражного суду України Пінчук Андрій Михайлович, який вподальшому присвятив понад 20 років свого життя арбітражно-судовій системі України.

У структурі Арбітражного суду міста Києва було створено президію, організаційно-кадровий відділ, загальний відділ інформаційний центр (на базі якого були розроблені та впроваджені нові інформаційні технології підтримки діяльності суду, завдяки яким арбітражний суд поступово переходить на електронне діловодство), сектор узагальнення практики застосування законодавства і зв’язків із засобами масової інформації. Щороку штатна чисельність працівників суду зростала. Збільшення кількості звернень до суду, поява нових категорій справ, зміни в структурі господарських спорів зумовили створення колегій та призначення нових суддів.

У подальшому Законом України «Про Арбітражні суди» від 20.02.1997 процесуальний статус «арбітр» замінено на «суддя», що ще більше підкреслило правову природу арбітражних судів, як спеціалізованих судових установ для здійснення правосуддя з господарських справ.

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Арбітражні суди» від 21.06.2001 відбулися суттєві зміни в арбітражно-судовій системі, що отримали назву малої судової реформи.

Перш за все, поняття «арбітражний» було замінено словом «господарський», а також запроваджено триланкову судову систему. Указом Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» від 11.07.2001 реформовано арбітражний суд міста Києва у господарський суд міста Києва.

Наказом Міністра юстиції України від 02.01.2002 №1/к «Про затвердження суддів на посади голів та заступників голів судів» головою господарського суду міста Києва був призначений Мельник Василь Іванович. Василь Іванович продовжує й зараз працювати на посаді судді господарського суду міста Києва.

У лютому 2002 року для здійснення режимно-секретної діяльності у Господарському суді міста Києва відкрито режимно-секретний відділ.

Рішенням Ради суддів України від 22.06.2007 №81 «Про призначення голів та заступників голів господарських судів» головою господарського суду міста Києва було обрано Саранюка Василя Івановича.

У 2011 році головою господарського суду міста Києва був призначений Ємельянов Артур Станіславович, який працював на цій посаді до березня 2012 року. 

У березні 2012 року рішенням Вищої ради юстиції України головою господарського суду міста Києва призначено Князькова Валерія Володимировича.

З набуттям чинності 11 квітня 2014 року Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» розпочався новий етап реформування судової системи України.

Рішенням зборів суддів господарського суду міста Києва відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 15 квітня 2014 року шляхом таємного голосування суддів господарського суду міста Києва головою суду було переобрано Князькова Валерія Володимировича. 15 квітня 2015 року колектив знов довірив йому очолювати столичний суд. 6 квітня 2017 року збори суддів господарського суду міста Києва таємним голосуванням головою суду повторно обрали Князькова Валерія Володимировича.

Організаційне забезпечення діяльності господарського суду міста Києва здійснює апарат суду, у структурі якого функціонують 8 відділів. З червня 2012 року керівником апарату господарського суду міста Києва є Кривенко Ольга Миколаївна. 

Судді господарського суду міста Києва займаються науковою діяльністю, беруть участь у підготовці спеціалістів, займаючись викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, зокрема 20 суддів мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 2 суддів мають науковий ступінь доктора юридичних наук.

Указами Президента України за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку, високий професіоналізм, 5 суддям присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».