flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ГРАФІК

особистого прийому громадян та представників юридичних осіб

керівництвом Господарського суду міста Києва

з питань організаційного забезпечення судочинства, крім звернень і скарг громадян

та представників юридичних осіб з питань розгляду конкретних справ по суті

Голова суду

Босий

Вадим Петрович

перший четвер кожного місяця

з 10-00 до 12-00

Заступник

голови суду

Князьков

Валерій Володимирович

понеділок

з 10-00 до 12-00

Заступник

голови суду

 Мандичев

Денис Вадимович

п'ятниця

з 10-00 до 12-00

Керівник

апарату

Шкорупеєв

Андрій Дмитрович

середа

з 10-00 до 12-00

Прийом здійснюється в кабінеті № 41 корпусу «В»

(«Громадська приймальня»).

 

Попередній запис на прийом здійснюється в кабінеті № 30 корпусу «В» або

за телефонами: (044) 288-16-96, внутрішній 71-14, мобільний (050) 509 33 48.

 


Додаток 1

до наказу голови Господарського суду міста Києва

від 18.01.2024 № 2

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян у Господарському суді міста Києва

 1. Порядок особистого прийому громадян у Господарському суді міста Києва (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян».
 2. Особистий прийом громадян у Господарському суді міста Києва здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Особистий прийом громадян у Господарському суді міста Києва здійснюється виключно з питань організаційного забезпечення діяльності суду.     

Питання, які вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються. Особистий прийом громадян не здійснюється щодо розгляду конкретних судових справ та надання консультацій із правових питань.   

 1. Господарський суд міста Києва забезпечує організацію та проведення особистого прийому громадян відповідно до вимог Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Положення про апарат Господарського суду міста Києва, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у медіа, а також цього Порядку.
 2. Порядок не застосовуються під час розгляду заяв, скарг і запитів громадян у порядку, встановленому процесуальним, трудовим законодавством, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. З метою забезпечення незалежності суддів, неприпустимості непроцесуального впливу на суддю, ураховуючи вимоги чинного законодавства України та міжнародні стандарти незалежності суддів, особистий прийом громадян у Господарському суді міста Києва здійснюють: голова суду, заступники голови суду, керівник апарату суду.

Прийом громадян головою суду здійснюється лише з тих питань, які не вирішені заступниками голови суду та керівником апарату суду.

 1. Особистий прийом громадян проводиться у приміщенні суду за адресою: Київ, вул. Б. Хмельницького, 44, корпус «В», кабінет № 41 «Громадська приймальня».
 2. Особистий прийом громадян проводиться відповідно до графіка особистого прийому громадян (далі – Графік), який затверджується наказом голови суду.
 3. Особистий прийом громадян у Господарському суді міста Києва здійснюється лише за попереднім записом.
 4. Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється в робочий час не пізніше ніж за один робочий день до дня прийому відповідною посадовою особою за номерами телефонів, оприлюдненими на вебсайті суду, чи шляхом подання звернення до суду (у тому числі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку).
 5. Працівники апарату суду, що здійснюють запис на особистий прийом громадян:

-          під час запису (телефоном) з'ясовують: прізвище, ім'я, по батькові громадянина, адресу для листування, номер телефону чи інші засоби зв’язку; зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався з цього питання і яке було прийнято рішення;

-          визначають посадову особу, до компетенції якої належить вирішення порушеного громадянином питання;

-          вивчають подані громадянином документи (у разі письмового звернення);

-          визначають (ураховуючи Графік, черговість запису) дату та час, у який здійснюватиметься особистий прийом, і повідомляють їх громадянину.

 1. Під час попереднього запису на особистий прийом не допускається з’ясування відомостей про громадянина, що носять суто особистий характер і не стосуються його звернення.
 2. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

-          повторне звернення від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

-          звернення стосується розгляду конкретних судових справ або надання консультацій із правових питань;

-          письмове звернення без зазначення адреси для листування, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого не можливо встановити авторство;

-          якщо питання, порушені у зверненні, не відносяться до компетенції суду.

            Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

 1. Запис громадян на повторний прийом з питань, які вже розглядались керівництвом суду, можливо здійснити лише в тому випадку, коли перше звернення не було вирішено по суті.
 2. Працівники апарату суду, що здійснюють запис на особистий прийом громадян, складають список громадян, які записалися на особистий прийом до голови суду, заступників голови суду та керівника апарату.

Копія списку передається черговому працівнику Служби судової охорони на пропускний пункт суду о 9-00 у день особистого прийому.

 1. Під час особистого прийому громадян у приміщенні суду можуть вживатися додаткові заходи безпеки.
 2. У випадках, коли в день особистого прийому громадян з’ясовується, що голова суду, заступники голови та керівник апарату з поважних причин не можуть здійснити прийом, відвідувачам надаються вичерпні пояснення і пропонується зустріч з іншим керівником суду.

У разі відмови від такої зустрічі відвідувачеві пропонується залишити письмове звернення, про яке доповідається голові суду.

 1. Громадяни, які прибули на прийом до голови суду, заступників голови або керівника апарату за попереднім записом, реєструються у Журналі обліку особистого прийому громадян.

Для цього такі громадяни:

            - пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а також у разі необхідності - документи, які підтверджують їх повноваження щодо представництва інших осіб. Відсутність таких документів є підставою для відмови в особистому прийомі;

            - подають письмові звернення, викладені з дотриманням вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян, або в усній формі стисло висловлюють суть питання, яке вони мають намір порушити на прийомі;

   - інформують відповідального працівника про наявність раніше поданих звернень з питання, що порушується заявником. Якщо такі мали місце, надають інформацію (повідомлення) про наслідки їх розгляду.

 1. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості. Черговість визначається особисто керівником, який здійснює прийом.
 2. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.
 3. Перевага у визначенні черговості прийому головою суду може надаватися тим громадянам, чиї звернення вже розглядалися на особистому прийомі заступниками голови або керівником апарату.
 4. На прийом не допускаються особи, які:

   -          прибули з тваринами;

   -          мають при собі громіздкі речі, у тому числі валізи;

   -          мають при собі зброю та вибухонебезпечні речовини.

 1. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні особи, які перебувають у родинних стосунках з громадянами; представники громадян чи юридичних осіб; представники трудового колективу; представники правозахисних організацій (особи та їх повноваження мають бути підтверджені відповідними документами).

Під час проведення особистого прийому громадян може бути присутній працівник апарату суду, визначений посадовою особою, яка здійснює особистий прийом громадян.

 1. Під час особистого прийому громадян особи, які беруть у ньому участь, зобов’язані поводитися ввічливо і коректно. У випадку проявів агресивної або неврівноваженої поведінки громадянину роз’яснюється про неможливість подальшого здійснення прийому та висловлюється прохання поводити себе коректно/ввічливо; якщо поведінка громадянина надалі порушує етичні норми та є агресивною або неврівноваженою, прийом таких осіб припиняється.

Прийом припиняється також у разі, коли під час його проведення з’ясовується, що предмет звернення громадянина не стосується питань організаційного забезпечення діяльності суду та носить особистий характер.

 1. Посадова особа під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.

Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь, про що зазначається на зверненні.

 1. Інформація про результат особистого прийому вноситься до Журналу обліку особистого прийому громадян.

У разі, якщо громадянин після проведення особистого прийому не вимагає письмової відповіді, вона не надається, про що робиться відмітка у Журналі обліку особистого прийому громадян.

 1. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а в разі її відсутності – особи, яка виконує її обов’язки.