flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/

Регіональний центр з надання безоплатної

вторинної правової допомоги у місті Києві

04050, м. Київ,

вул. Платона Майбороди, 23

Телефон: (044) 593-98-00

Email: office.kyiv@legalaid.kiev.ua


регіональному ценру підпорядковуються:

Лівобережний київський місцевий центр

з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Київ,

вул. Ентузіастів, 43/1

E-mail: kyiv1.kyiv@legalaid.kiev.ua

Тел.: (050) 508-07-53

 

м. Київ,

просп. Маяковського, 38/10

E-mail: kyiv1.kyiv@legalaid.kiev.ua  

Тел.: (066) 590-27-39

 


Правобережний київський місцевий центр

з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Київ,

Печерський узвіз, 5

E-mail: kyiv4.kyiv@legalaid.kiev.ua

 

м. Київ,

вул. Генерала Воробйова, 6

E-mail: kyiv4.kyiv@legalaid.kiev.ua

 

    Безоплатна правова допомога

Конституцією України гарантується право на безоплатну правову допомогу. Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає  зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел 

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

3-1) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок;

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 

Безоплатну первинну правову допомогу надають органи виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи,  центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру. 

Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Також повідомляємо, що офіційний веб-сайт Координаційного центру з надання правової допомоги, розміщений за електронною адресою: http://legalaid.gov.ua.