flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Пам'ятка для представників ЗМІ

Електронний варіант інтерактивної "Пам’ятки для представників ЗМІ та громадських організацій"

Статтею 129 Конституції України, статтею 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 4-4 Господарського процесуального кодексу України закріплено, що розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

Вирішуючи питання про розгляд справи в закритому судовому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу суд, у відповідності до частини 2  статті 4-4 Господарського процесуального кодексу України,  виносить ухвалу.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до статті 1 Закону України "Про державну таємницю" державна таємниця – це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

У статті 505 Цивільного Кодексу визначено, що  комерційна таємниця це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Повідомляємо, що розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом.

Зокрема, у відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи: учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

Нагадуємо, що у відповідності до статті 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою.

Однак у закритому судовому засіданні присутні виключно учасники судового процесу!

Разом з тим, звертаємо вашу увагу, що у відповідності до частини 1, пункту 2 частини 2 статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення. Всі судові рішення, вносяться до Єдиного державного реєстру судових рішень і є відкритими для доступу.