flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Шановні запитувачі!

 З метою покращення результату реалізації прав, наданих Законом України «Про доступ до публічної інформації», просимо Вас перед надсиланням запиту на отримання публічної інформації ознайомитись з наступним.

 Суд, як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету України, є розпорядником стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів відповідно до пункту 2 частини першої статті 13 Закону України  «Про доступ до публічної інформації». Частиною третьої статті 13 вимоги цього Закону поширюються на такого розпорядника лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

 Звертаємо Вашу увагу, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. З системного аналізу положень частини 1 статті 2, пунктів 1, 7, і 9 статті 3, статті 17, частини 3 статті 20 Кодексу адміністративного судочинства України вбачається, що суди та судді при розгляді ними цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справ не є суб’єктами владних повноважень.

 Отримання інформації із відправлення правосуддя здійснюється виключно відповідно до процесуальних законів, Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», і не є предметом регулювання Законом України «Про доступ до публічної інформації». У зв’язку із цим також повідомляємо, що обробкою та наданням відповідей на запити про отримання публічної інформації в Господарському суді міста Києва займається підрозділ, у якого відсутні процесуальні повноваження.

 На офіційному сайті суду http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/ наявна вся необхідна інформація щодо руху справ, зокрема, у розділах: Список автопризначених справ, що надійшли вперше (з 21.07.2014р.) або Список справ, призначених до розгляду.

 У разі необхідності отримання належним чином завірених копій процесуальних документів у рамках Закону України «Про доступ до судових рішень» при наявності на те законних підстав необхідно посилатись у запиті на зазначений Закон, уникаючи при цьому посилань на Закон України «Про доступ до публічної інформації».

 Також необхідно зазначити, що Законом України «Про доступ до публічної інформації» у частині другій статті 2 встановлено, що Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Зазначені суб’єкти у своїх зверненнях мають посилатись на законодавство, що регулює відповідну діяльність.

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію

  1. Запит на інформацію подається до Господарського суду міста Києва фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, за допомогою телефонного засобу зв’язку.
  2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
  3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 Письмові запити на отримання публічної інформації надсилаються поштою на адресу суду (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В) або на електронну пошту inbox@ki.arbitr.gov.ua.  Запит  також може бути подано  шляхом  заповнення  форми  електронного  запиту,  яка  розташована на офіційному веб-сайті господарського суду міста Києва www.court.gov.ua/sud5011.

 Телефонні запити на отримання публічної інформації приймаються відділом аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики за телефоном (044) 288-16-96.

 Усні запити на отримання публічної інформації приймаються відділом забезпечення діяльності судових колегій у громадській приймальні Суду (вул.Богдана Хмельницького, буд. 44-В, другий поверх, кабінет 41).

Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI:

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.