flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відділ забезпечення діяльності судових колегій

Відділ забезпечення діяльності судових колегій Господарського суду міста Києва є функціональним структурним підрозділом апарату Господарського суду міста Києва до складу якого входять головні спеціалісти, секретарі судового засідання, судові розпорядники та сектор по роботі з архівом до складу якого входять працівники які виконують функції з обслуговування. Відділ безпосередньо підпорядковуються керівнику апарату.

Основними завданнями відділу є здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного, консультативно-правового, технічного та іншого забезпечення діяльності судових колегій;

 На виконання основних завдань відділ здійснює такі функції:

- разом з іншими структурними підрозділами суду розробляє річний план роботи суду;

- бере участь у роботі атестаційної комісії по проведенню щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків;

- подає керівнику апарату суду пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення на інші посади працівників відділу, про призначення їх на вищу посаду, своєчасне заміщення вакансій;

- організовує і координує роботу працівників відділу щодо підготовки пропозицій по вдосконаленню форм і методів роботи;

- подає керівнику апарату суду пропозиції щодо присвоєння чергового рангу державного службовця та визначення умов оплати праці, застосування заходів заохочення або дисциплінарної відповідальності;

- надає методичну, консультаційну та практичну допомогу працівникам відділу;

- разом з іншим структурними підрозділами організовує регулярне навчання працівників відділу;

- розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

- бере участь у розробленні посадових інструкцій працівників відділу;

- розглядає та вносить керівництву суду пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців;

- разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу»;

- у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни;

- вносить пропозиції керівництву суду з питань, віднесених до предмета відання відділу;

- організовує роботу архіву суду та забезпечення зберігання документів, які надійшли до архіву суду;

- організовує приймання та прийом на зберігання від відповідних працівників апарату суду судових документів, що закінчені діловодством;

- здійснює контроль за систематизацією, розміщенням та обліком справ, які надійшли до архіву;

- забезпечує належні умови для проведення судового засідання;

- надає усну інформацію стосовно організації роботи суду.