flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відділ господарського забезпечення

Відділ господарського забезпечення Господарського суду міста Києва є функціональним структурним підрозділом Господарського суду міста Києва і безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду, а також у своїй діяльності підпорядкований  і підзвітний голові суду та його заступникам.

Основними завданнями відділу є:

 - здійснення організаційно-практичних заходів щодо забезпечення відповідних умов діяльності суддів та працівників апарату суду;

 - підтримання території та приміщень суду в стані, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам;

 - регулярне проведення оглядів стану приміщень суду, підтримання безперебійного та раціонального функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду,  їх технічного обслуговування;

 - ведення обліку спожитих судом енергоресурсів та здійснення контролю щодо якості наданих комунальних послуг відповідними організаціями;

 - організація та проведення поточного  ремонту приміщень суду;

 - забезпечення ремонту і збереження меблів, інвентарю та інших матеріальних цінностей суду;

 - організація та контроль дотримання вимог Закону України «Про охорону праці» та правил протипожежного захисту суддями та працівниками апарату суду;

 - проведення технічного обслуговування та своєчасне усунення несправностей електротехнічного обладнання;

 - проведення заходів щодо дотримання працівниками суду правил користування електротехнічним обладнанням;

 - здійснення контролю за належним збереженням, використанням матеріальних цінностей суду, додержанням режиму зберігання, формування відповідної звітності щодо витрачання матеріальних засобів;

 - забезпечення своєчасного проведення технічних оглядів та обслуговування автомобільної техніки;

 - виконання інших розпоряджень та доручень за вказівкою керівництва суду з послідуючою доповіддю про результати роботи у вигляді усних чи письмових звітів;

 - діловодство у відділі ведеться державною мовою відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства в господарських судах України.