flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Фінансово-економічний відділ

Фінансово-економічний відділ є функціональним структурним підрозділом Господарського суду міста Києва і безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду, а також у своїй діяльності підпорядкований  і підзвітний голові суду та його заступникам.

Основним завданням відділу є:

 - здійснення виконання кошторису витрат на утримання суду та розрахунки з організаціями, установами й іншими особами, забезпечує дотримання штатної, фінансової та касової  дисципліни;

 - відділ в інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання визначених цим положенням завдань та функцій проводить свою діяльність з іншими структурними підрозділами апарату суду;

 - впорядкування кошторисів витрат і розрахунків до них, своєчасне проведення розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів витрат з організаціями, установами та окремими особами;

 - встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

 - правильність витрачення фонду заробітної плати, нарахування і видачі всіх видів премій, винагород і грошової допомоги;

 - правильне і своєчасне нарахування та перерахування податків та інших обов’язкових платежів;

 - здійснення контролю за цілісністю і правильним використанням коштів, основних засобів та інших цінностей, що належать Господарському суду;

 - дотримання встановлених правил проведення інвентаризації, коштів у касі, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань;

 - своєчасне стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;

 - упорядкування бухгалтерської звітності на основі первинних документів і відповідних записів, своєчасне її подання у встановлені терміни Державної судової адміністрації України;

 - збереження бухгалтерських документів, кошторисів витрат та інших документів;

 - права, обов'язки і відповідальність працівників фінансово-економічного відділу, у тому числі і касира, визначаються відповідно до Положення про ведення касових операцій, інших нормативних актів України і посадових інструкцій;

 - банківські, касові та інші документи, що стосуються господарської діяльності  суду, підписуються головою суду і начальником фінансового-економічного відділу.