flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відділ захисту інформації, адміністрування баз даних та інформаційних технологій

 Відділ захисту інформації, адміністрування баз даних та інформаційних технологій Господарського суду міста Києва (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом, який входить до апарату Господарського суду міста Києва і забезпечує діяльність суду з питань, що належать до компетенції відділу, зокрема згідно за дорученням керівництва суду.

Основним завданням відділу є:

- адміністрування баз даних прикладних та спеціалізованих програм, автоматизованих системах;

- забезпечення комплексного захисту інформації;

- контроль та моніторинг надсилання процесуальних документів до Єдиного державного реєстру судових рішень України;

- впровадження в суді комп’ютеризованих інформаційних систем, мереж та програм, баз даних на основі сучасних інформаційних технологій;

- підтримка у належному стані функціонування парку комп’ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення суду;

- забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності інформації, вимога щодо захисту якої регламентується існуючим законодавством України в сфері захисту інформації;

- дослідження технології обробки інформації в АС з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації.

- визначення заходів, спрямованих на реалізацію політики безпеки;

- підтримка необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій в АС;

- формування у користувачів АС розуміння необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, розпорядчих документів, що стосуються захисту інформації;

- організація і забезпечення захисту інформації баз даних при роботі з Інтернет та електронною поштою.

 Відповідно до основних завдань відділ:

- впроваджує та супроводжує прикладні програмні продукти для автоматизації основних (типових) процесів діяльності суду;

- здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі суду;

- забезпечує збереження інформації про діяльність суду на електронних носіях;

- забезпечує методичною допомогою суддів, працівників апарату суду з питань використання комп’ютерної техніки та засобів інформатизації;

- здійснює адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;

- аналізує та подає пропозиції голові та керівнику апарату суду стосовно вдосконалення форм і методів роботи суду з питань інформаційного забезпечення діяльності суду;

- проводить визначення технологічної інформації, яка підлягає захисту в процесі обробки, інших об'єктів захисту в АС;

- забезпечує контроль цілісності засобів захисту інформації та реагування на їх вихід з ладу або порушення режимів функціонування;

- розроблю та коригує моделі загроз і політики безпеки інформації в АС;

- готує технічні пропозицій, рекомендацій щодо запобігання витоку інформації технічними каналами та попередження спроб несанкціонованого доступу до АС;

 - готує пропозиції щодо удосконалення порядку забезпечення захисту в АС, впровадження нових технологій захисту і модернізації комплексної системи захисту інформації АС (у тому числі антивірусний захист);

Сектор технічної підтримки є структурним підрозділом відділу захисту інформації, адміністрування баз даних та інформаційних технологій.

Основним завданням сектору є:

- забезпечення встановлення у структурних підрозділах Господарського суду міста Києва необхідної комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, засобів зв’язку, комплектуючими і витратними матеріалами;

- проведення інвентаризації комп’ютерної техніки, мережевого обладнання,  засобів зв’язку та витратних матеріалів Господарського суду міста Києва;

- адміністрування системи контролю доступу;

- введення реєстру карток для новопризначених працівників суду та налаштування рівнів доступу (П.І.Б, фото);

- супроводження  договорів по проведенню робіт щодо створення та модернізації комп’ютерних і телефонних мереж Господарського суду міста Києва;

- супроводження заходів щодо проведення модернізації комп’ютерної техніки;

- проведення заміни витратних матеріалів периферійного обладнання;

- перевірка системи резервного живлення  в серверному приміщенні;

- адміністрування системи відеонагляду;

- розгляд звернень у межах компетенції сектору;

- здійснення введення в експлуатацію нової комп’ютерної  техніки та оргтехніки;

- участь у підготовці пропозицій та специфікацій поставок комп’ютерної техніки, засобів зв ’язку;

- організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами інвентаризацію матеріальних цінностей суду, готує документи для списання матеріалів та майна;

- координація діяльності підрозділів суду з питань комп’ютеризації;

- здійснення контролю за матеріально-технічним забезпечення структурних підрозділів суду по напрямку інформаційних технологій;

- супроводження виконання договорів щодо технічного обслуговування телефонної станції, її мережі та засобів зв’язку;

- реалізація інших функцій, що випливають з покладених на сектор завдань;

- контроль за належним виконанням співробітниками суду Інструкції з регламентації роботи користувачів у локальній обчислювальній мережі та мережі Інтернет;

- участь у розробці документів, чинних у межах, які встановлюють правила доступу користувачів до ресурсів ЛОМ, визначають порядок, норми, правила з захисту інформації та здійснення контролю за їх дотриманням (інструкцій, положень, наказів, рекомендацій та ін.).