flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Судом з посиланням на рішення ЄСПЛ "Бурмич проти України" направлено Уряду України окрему ухвалу з акцентуванням уваги на обов’язковості виконання остаточного судового рішення

16 березня 2018, 11:23

Рішенням господарського суду міста Києва від 17.01.2013 у справі №910/26216 позовні вимоги позивача задоволено повністю та присуджено до стягнення з відповідача борг у розмірі 547916,67 доларів США та судовий збір у розмірі 64 380,00 грн.

Так, під час розгляду в судовому засіданні 22.02.2018 заяви боржника про визнання таким, що не підлягає виконанню, наказу суду, виданого на виконання вказаного рішення суду, судом було встановлено, що дане рішення, яке набрало законної сили 22.04.2013 та статусу остаточного – 02.09.2013, станом на 22.02.2018 Державним агентством автомобільних доріг України та Державною казначейською службою України залишається невиконаним протягом майже 5 років. Натомість божником та ДКС України направляються до суду необґрунтовані заяви (про роз’яснення судового рішення; про визнання таким, про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню), що свідчить про свідоме небажання виконувати судове рішення.

Наведена ситуація перебуває на розгляді бізнес-омбудсмена та, на думку суду, такі дії безсумнівно становлять втручання у право компанії Mott MacDonald Limited на мирне володіння майном та є порушують приписи ч. 1, 2 ст. 129-1 Конституції України, ч. 2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ч. 1 ст. 18 Господарського процесуального кодексу України та ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Невиконання Україною рішень національних судів, за виконання яких вона несе відповідальність, мають характер систематичного порушення та призводить до того, що особи, які звертають до суду, не мають ефективних засобів правового захисту.

Констатація системності такої проблеми мала місце ще у 2009 році, коли Європейський суд з прав людини у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" вперше застосував процедуру "пілотного рішення", щоб спонукати Державу-відповідача (Україну) до вирішення великої кількості індивідуальних справ, породжуваних однією і тією самою структурною проблемою, що існує на національному рівні в порушення ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Нажаль, до теперішнього часу зазначені Європейським судом порушення Україною не були усунуті, у зв’язку з чим Велика палата Європейського суду з прав людини ухвалила безпрецедентне рішення у справі "Бурмич та інші проти України", об'єднавши більш ніж 12 тисяч скарг, які стосуються системного невиконання рішень національних судів України. Усі ці скарги були вилучені з реєстру ЄСПЛ і передані Комітету міністрів Ради Європи задля забезпечення контролю за виконанням рішення у справі "Бурмич проти України" і надав вказівки щодо заходів, які слід прийняти Україні для вирішення даної проблеми Урядом України.

В той же час, саме Уряд України є відповідальним за виконання державою своїх судових рішень та до компетенції Кабінету Міністрів України входить регулювання порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів. Більше того, боржник у даній справі – Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, а тому з метою усунення порушень та недоліків в роботі Державного агентства автомобільних доріг України та Державної казначейської служби України та налагодження їх діяльності в сфері належного та повного виконання остаточного судового рішення – рішення суду від 17.01.2013 у справі №910/26216, Господарський суд міста Києва направив Кабінету Міністрів України та Державній казначейській службі України окрему ухвалу.

Ознайомитись із окремою ухвалою суду можливо за посиланням:  (http://reyestr.court.gov.ua/Review/72438951).