Задати питання
flag Судова влада України

Господарський суд міста Києва оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»

05 грудня 2017, 11:53

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF) , Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 №2646/0/15-17 (www.vru.gov.ua/content/act/2646_05.09_.2017_.doc, Господарський суд міста Києва оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», а саме:

- секретарів судового засідання відділу забезпечення  діяльності судових колегій –   4 посади, з них: 3 посади – безстроково, 1 посада – строково;

- провідних спеціалістів відділу автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) – 3 посади строково.

 

Наказ «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» від 04.12.2017 №86.

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» - секретарів судового засідання відділу забезпечення діяльності судових колегій Господарського суду міста Києва (Додаток 1).

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - секретаря судового засідання відділу забезпечення діяльності судових колегій  Господарського суду міста Києва (Додаток 2).

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» - провідних спеціалістів відділу автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) Господарського суду міста Києва (Додаток 3).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії Господарського суду міста Києва такі документи:

  • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
  • письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
  • копію (копії) документа (документів) про освіту;
  • оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
  • заповнену особову картку встановленого зразка;
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

              

УВАГА! Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування подає заяву за наступною формою.

 Звертаємо Вашу увагу, що:

З постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від 26.04.2017 №301, зразками тестових завдань, темами та сценаріями для проведення співбесіди,  переліком уповноважених вищих навчальних закладів, що здійснюють атестацію та графіком їх засідань на відповідний місяць, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агенства України з питань державної служби у розділі «Атестація щодо вільного володіння державною мовою» (www.nads.gov.ua).

З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції у розділі «Декларування» (nazk.gov.ua/deklaraciya) рубрики «Законодавство» підрубрики «Декларація».

Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснюється онлайн, з використанням електронного цифрового підпису, на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції у розділі «Задекларуй» (www.nazk.gov.ua). Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування має охоплювати звітний рік, що передує року, в якому кандидат подає заяву про участь у конкурсі.

З інформацією, необхідною для оформлення електронного цифрового підпису можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового Департаменту ДФС у розділі «Реєстрація користувачів»(www.acskidd.gov.ua) .

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, передбачена підпунктом 8 пункту 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Конкурсна комісія Господарського суду міста Києва проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк.

Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

Документи, подані (надіслані) кандидатами не розглядаються у разі:

  • подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
  • надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
  • надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

Подані кандидатами документи для участі у конкурсі, не повертаються і зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу у відділі управління персоналом та антикорупційного моніторингу Господарського суду міста Києва.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 18.08.2017 №648, кандидати, які під час конкурсу пройшли тестування раніше (після 30.08.2017), можуть протягом шести місяців з дня проходження тестування використати його результат для участі в іншому конкурсі.

Про прийняття відповідного рішення кандидати повідомляють конкурсну комісію Господарського суду міста Києва шляхом подання письмової заяви та копії звіту про результати тестування, засвідченої службою управління персоналом державного органу, в якому кандидат пройшов тестування.

У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається відповідно до пункту 36 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 з урахуванням кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування, копія якого подана кандидатом.

Перелік тестових питань, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30.08.2017 №178 та коротка інструкція користувача з проходження тестування містяться на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань державної служби (www.nads.gov.ua) у розділі «Тестування».

 

За додатковою інформацією звертатись до відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу Господарського суду міста Києва за тел.: (044)278-84-88.