flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги QUICKCOM LIMITED (КВІККОМ ЛІМІТЕД) (1, Costakis Pantelides Avenue, Kolokasides Building, 1010, Nicosia, Cyprus )

06 червня 2018, 16:20

Повідомляємо, що ухвалою Господарського суду міста Києва 01.02.2018 суддею Усатенко І.В.

 

За позовом  QUICKCOM LIMITED (КВІККОМ ЛІМІТЕД)

до                 1) Національного банку України

                     2) Публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський акціонерний банк”

про               розірвання кредитного договору

                                                                                                                         Суддя Усатенко І.В.

Представники: без виклику сторін.

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось з позовом QUICKCOM LIMITED (КВІККОМ ЛІМІТЕД) до Національного банку України, публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський акціонерний банк” про розірвання кредитного договору № 31 від 04.04.2014.

Позовні вимоги мотивовані тим, що укладений між національним банком України та відповідачем-1 кредитний договір від 04.04.2014 № 31 має бути розірваний за рішенням суду, оскільки на момент такого договору відповідачі, враховуючи офіційні фінансові (економічні) показники діяльності позичальника (відповідача-2) не могли передбачити істотну зміну обставин та останній не міг знати про введення в майбутньому тимчасової адміністрації та його подальшої ліквідації.

Ухвалою суду від 18.11.2015 порушено провадження у справі № 910/29287/15, розгляд останньої призначено на 14.12.2015.

Ухвалою суду від 14.12.2015 розгляд справи відкладено на 21.12.2015.

Ухвалою суду від 21.12.2015 провадження у справі зупинено до 20.04.2016.

Ухвалою суду від 20.04.2016 поновлено провадження у справі.

Ухвалою суду від 20.04.2016 розгляд справи відкладено на 27.04.2016.

Ухвалою суду від 27.04.2016 розгляд справи відкладено на 18.05.2016.

Ухвалою суду від 18.05.2016 за клопотанням сторін продовжено строк розгляду справи.

В судовому засіданні 18.05.2016 оголошено перерву до 01.06.2016.

В судовому засіданні 01.06.2016 оголошено перерву до 10.06.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2016 призначено судову економічну експертизу у справі № 910/29287/15, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, офіс 361).

Ухвалою суду від 22.03.2017 задоволено клопотання судового експерта, витребувано у сторін додаткові документи, зупинено провадження у справі.

Через загальний відділ діловодства суду 10.10.2017 з супровідним листом надійшов висновок № 3522/3523-16 судово-економічної експертизи по господарській справі № 910/29287/15 від 27.09.2017.

Ухвалою суду від 18.10.2017 поновлено провадження у справі та призначено до розгляду на 06.11.2017.

Ухвалою суду від 06.11.2017 розгляд справи відкладено на 27.11.2017.

Ухвалою суду від 27.11.2017 розгляд справи відкладено на 15.01.2018.

15.12.2017 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” від 03.10.2017 № 2147-VIII, яким внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56) та викладено його у новій редакції.

За приписами п.п. 9 п. 1 Розділу ІХ “Перехідні положення” Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

У абз. 2 частини 3 ст. 12 ГПК України вказано, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

          Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України  при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.    

          Виходячи з викладеного, враховуючи предмет позову у розглядуваній справі, з метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів всіх учасників судового процесу, суд дійшов висновку, що справа №910/29287/15 підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження.

Статтею 181  Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Враховуючи наведене вище, на виконання приписів Господарського процесуального Закону, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Судове засідання 15.01.2018 не відбулось, в зв’язку з перебуванням судді Усатенко І.В на лікарняному.

Приписами статті 367 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у  разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (надалі –“Конвенція”), до якої Україна приєдналася 19.10.2000 р., прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України “Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах”.

Згідно з ст. 3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

За змістом п. 2.1 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 р. № 1092/5/54, у разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном. Доручення складається судом України, який розглядає цивільну справу, і повинно містити інформацію та документи, передбачені міжнародним договором України. Доручення адресується компетентному суду запитуваної держави.

У відповідності до ст. 5 Конвенції центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом: a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави. З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно. Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої цієї статті, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної Держави.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

З урахуванням того, що позивач є резидентом Республіки Кіпр та ним відкликані довіреності на представників, які перебувають в Україні, для належного повідомлення позивача про розгляд справи за новим процесуальним законодавством, необхідно вручити судові документи у справі в перекладі на англійську мову, в порядку передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965.

Пунктом 4 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи те, що суд звертається із судовим дорученням про надання правової допомоги з метою вручення документів, то на час виконання судового доручення провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 60, 120, 121, 135, 176, п. 1 ч. 3 ст. 202, ч. 4 ст. 202, п 4 ч. 1 ст. 228, ст. 234, ст. 367 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ :

  1. Розгляд справи №910/29287/15 здійснювати у порядку загального позовного провадження.
  2. Підготовче засідання у справі призначити на 09.07.18  о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №  11 .    Повідомити сторін, що явка їх представників в судове засідання є обов’язковою.
  3. 3. Зобов’язати позивача надати суду підтвердження про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
  4. 4. В порядку статті 165 Господарського процесуального Кодексу України встановити відповідачам строк для подання відзиву на позов, з обов’язковим долученням доказів направлення відзиву з доданими до нього документами позивачу – протягом 30 днів з дня вручення даної ухвали.

Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст.   178 Господарського процесуального кодексу України).

  1. 5. Звернутися до Центральних органів Республіки Кіпр, обов’язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших договірних держав, з судовим дорученням про вручення документів.
  2. 6. Докази в підтвердження своїх вимог, заперечень та пояснень можуть бути подані учасниками процесу разом з відзивом, поясненнями, запереченнями чи супровідним листом завчасно через канцелярію суду.
  3. 7. Роз’яснити позивачу, що разі його неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору на підставі ст. 202, 226 ГПК України.
  4. 8. Провадження у справі зупинити.
  5. 9. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена, в частині зупинення провадження у справі, в порядку та строки, встановлені ст.ст. 255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Звернути увагу учасників справи на процесуальні права та обов’язки, передбачені ст. 46 ГПК України, зокрема в частині строків подання до суду заяв про збільшення/зменшення позовних вимог, зміни предмету або підстави позову та доказів направлення копій таких заяв та доданих до них документів іншим учасникам справи, а також щодо наслідків неподання таких доказів суду (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 46 ГПК України). Звернути увагу учасників справи на порядок подання доказів, встановлений у ст. 80 ГПК України, та наслідки неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи. У випадку неможливості учасником справи самостійно надати докази – він вправі подати клопотання про витребування доказів судом у строки, встановлені у ч.ч. 2, 3 ст. 80 ГПК України (відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України).

 

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

 

Суддя                                                                                               І.В.Усатенко

                                                                                   

 

Електронний варіант ухвали в мережі Інтернет за адресою: http://www.reyestr.court.gov.ua/).

Дата розміщення інформації на сторінці господарського суду міста Києва на офіційному веб-порталі «Судова влада в Україні» в мережі Інтернет в розділі «Новини та події» - «06» червня 2018 року.