flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду міста Києва

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення зборів суддів

Господарського суду міста Києва

14.09.2015 № 17

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду міста Києва

 

Із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів

від 01 лютого 2018 року № 3,

від 20 листопада 2018 року № 10

від 08 жовтня 2020 року № 6

 

Загальні положення

1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду міста Києва (далі – Засади) розроблені на виконання Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами) (далі – Положення).

2. Збори суддів Господарського суду міста Києва (далі – Збори суддів) використовують визначені Положенням повноваження у межах вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

3. Засади використання є обов’язковими при роботі в автоматизованій системі Господарського суду міста Києва всіма користувачами.

Розділ І

Параметри розподілу судових справ

1.1. Розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

1.2. У Господарському суді міста Києва запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду таких категорій справ:

1.2.1. За заявами про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

1.2.2. У спорах між господарюючими суб’єктами та з інших підстав (загальна).

1.2.3. Пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, дотримання антимонопольного законодавства. Судді зазначеної спеціалізації з урахуванням коефіцієнту навантаження розглядають також справи загальної спеціалізації.

1.3. Персональна спеціалізація суддів затверджується Зборами суддів.

1.4. Встановити наступні коефіцієнти складності судових справ (категорії судової справи):

а) коефіцієнт складності за розгляд усіх категорій судових справ становить 1;

б) коефіцієнт складності 0,3 за розгляд наступних категорій судових справ:

- заяви про забезпечення доказів, про забезпечення позову до пред’явлення позову;

- за розгляд заяви про відвід судді суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу;

- справи, пов`язані з виконанням судових доручень;

в) коефіцієнт складності судових справ 0,2 у разі прийняття суддею таких ухвал:

- відмова у прийнятті позовної заяви / заяви (ст. 175 ГПК України / ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

- повернення позовної заяви / заяви без розгляду (ст. 174 ГПК України / ч. 1 ст. 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

- передача позовної заяви/заяви за підсудністю (ст. 31 ГПК України / ч. 5 ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

г) коефіцієнт складності 0,1 за розгляд у процедурі банкрутства: майнових спорів, стороною в яких є боржник; спорів з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спорів про визнання недійсними результатів аукціону; спорів про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спорів про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спорів про стягнення заробітної плати; спорів про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спорів щодо інших вимог до боржника;

(Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 01.02.2018 № 3)

(Пункт 1.4 доповнено підпунктом г) згідно з рішенням зборів суддів від 08.10.2020 № 6)  

1.5. Встановити коефіцієнт складності 0,3 за розгляд справ та матеріалів, передбачених п. 4.2 цих Засад, у разі їх автоматизованого розподілу відповідно до вимог п.п. 2.3.47 п. 2.3. Положення та п. 4.3 цих Засад, окрім заяв (клопотань), вирішення яких пов’язане з поновленням провадження у зупиненій справі.

1.6. Встановити коефіцієнти складності, що враховують форму участі судді у розгляді судової справи:

- головуючий суддя – коефіцієнт 1;

- суддя-член колегії суддів – коефіцієнт 0,2;

1.7. Встановити відсоток справ, що підлягає розгляду суддями, які займають адміністративні посади або інші посади в органах судової влади, суддівського самоврядування чи органах системи судоустрою:

- для голови суду – 40 %;

- для заступника голови суду – 90 %.

(Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10,

у редакції рішення зборів суддів від 08.10.2020 № 6) 

Розділ ІІ

Порядок розподілу судових справ між суддями

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.2. У суді застосовуються:

- автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

- пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

2.3. Не розподіляються конкретному судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради правосуддя - з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

2.4. При розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи не враховуються дні, у які судові справи не розподіляються щодо конкретного судді у зв’язку з його фактичною відсутністю у період відпустки, у дні перебування у відрядженні, під час тимчасової непрацездатності, у дні перебування на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду), а також у період відсутності у судді повноважень здійснювати правосуддя.

Розділ ІІІ

Автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи

3.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі відповідно до вимог п.п. 2.3.4 п. 2.3. Положення.

3.2. Справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються суддями, які мають допуск до роботи з такими документами. Автоматизований розподіл таких справ здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначеної категорії.

3.3. Автоматизований розподіл заяв про відвід судді для розгляду в порядку ч. 3 ст. 39 ГПК України здійснюється між усіма суддями з урахуванням навантаження щодо розгляду таких заяв.

(Розділ ІІІ доповнено пунктом 3.3 згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10,

у зв’язку з цим пункт 3.3 вважати пунктом 3.4)

3.4. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в суді визначається головуючий суддя з урахуванням спеціалізації. Після визначення головуючого судді склад колегії суддів визначається автоматизованою системою без урахування спеціалізації суддів.

Розділ IV

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи

раніше визначеному у судовій справі судді

4.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження, відкриття провадження у справі про банкрутство, відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, перехід до наступної судової процедури, затвердження плану санації, визнання недійсними правочинів, укладених боржником, результати розгляду грошових вимог кредиторів, звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, результати розгляду скарг на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого, закриття провадження у справі про банкрутство; постанов про визнання боржника банкрутом) та ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

(Абзац перший пункту 4.1 у редакції рішення зборів суддів від 08.10.2020 № 6)

У разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в абзаці першому цього пункту, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді,  або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 Положення, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу.

(Пункт 4.1 доповнено абзацом другим згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

4.2. Раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

4.2.1. Заяви (клопотання), що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору.

4.2.2. Заяви (скарги, клопотання) з процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень, у тому числі заяви про забезпечення виконання рішення.

4.2.3. Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

4.2.4. Заяви про відновлення втраченого судового провадження.

4.2.5. Заяви (клопотання) про зустрічне забезпечення, подані після застосування судом заходів забезпечення позову.

4.2.6. Заяви про скасування заходів до забезпечення позову, зустрічного забезпечення, подані після закінчення розгляду справи.

4.2.7. Заяви про скасування судового наказу.

4.2.8. У процедурі банкрутства: заяви про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство; заяви про покладання субсидіарної (солідарної) відповідальності.

4.2.9. У процедурі банкрутства: позовні заяви у майнових та немайнових спорах, стороною в яких є боржник; інші заяви з вимогами до боржника для розгляду по суті в межах справи про банкрутство; матеріали справи, в якій стороною є боржник, що передані з господарських судів або судів інших юрисдикцій для розгляду в межах справи про банкрутство.

(Підпункти 4.2.8. та 4.2.9 у редакції рішення зборів суддів від 08.10.2020 № 6)

4.2.10. Зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження.

4.2.11. Заяви про забезпечення позову, доказів, скасування цих заходів, поданих після подання позовної заяви.

4.2.12. Заяви (клопотання), вирішення яких пов’язане з поновленням провадження у зупиненій справі.

(Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

4.3. У разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених п. 4.2.1-4.2.7 цих Засад, такі заяви (скарги, клопотання) підлягають повторному автоматизованому розподілу.

Заяви (скарги, клопотання), передбачені п.4.2.1-4.2.7 Засад, не розподіляються конкретному судді також за обставин, визначених п. 2.3. Засад, та внесених до табелю обліку робочого часу відомостей, підтверджених первинними документами.

(Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 №10)

4.4. Внесення змін до відомостей у табелі обліку робочого часу після 10 години поточного робочого дня не допускається.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.4 згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

4.5. У разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді у випадку, передбаченому п. 4.2.12 цих Засад, такі справи та матеріали підлягають повторному автоматизованому розподілу, якщо суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи понад 1 місяць.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.5 згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

4.6. Видача виконавчого документа у разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді здійснюється суддею, визначеним за результатами автоматизованого розподілу, проведеного на підставі службової записки помічника судді/секретаря судового засідання та вмотивованого розпорядження керівника апарату суду.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.6 згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

Розділ V

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

5.1. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (всього складу суду), з метою заміни судді або суддів, що вибули.

5.2. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Після усунення обставин, передбачених абзацом першим цього пункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

5.3. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

(Абзац перший пункту 5.3 із змінами,

внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули, відбувається за письмовою заявою головуючого.

Розділ VІ

Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

6.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

Розділ VII

Прикінцеві положення

7.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу набирають чинності з наступного дня після дня їх затвердження зборами суддів Господарського суду міста Києва.

7.2. У разі внесення змін до цих Засад Збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції.