flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду міста Києва

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення зборів суддів Господарського суду міста Києва

від 14.09.2015 № 17

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду міста Києва

Із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів

від 01 лютого 2018 року № 3

від 20 листопада 2018 року № 10

від 08 жовтня 2020 року № 6

від 01 липня 2021 року № 1

від 07 грудня 2023 року № 3

 Загальні положення

1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду міста Києва (далі – Засади) розроблені на виконання Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами) (далі – Положення).

2. Збори суддів Господарського суду міста Києва (далі – Збори суддів) використовують визначені Положенням повноваження у межах вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

3. Засади використання є обов’язковими при роботі в автоматизованій системі Господарського суду міста Києва всіма користувачами.

Розділ І

Параметри розподілу судових справ

1.1. Розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

1.2. У Господарському суді міста Києва запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду таких категорій справ:

1.2.1. За заявами про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

1.2.2. У спорах між господарюючими суб’єктами та з інших підстав (загальна).

1.2.3. Пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, дотримання антимонопольного законодавства. Судді зазначеної спеціалізації з урахуванням коефіцієнту навантаження розглядають також справи загальної спеціалізації.

1.3. Персональна спеціалізація суддів затверджується Зборами суддів.

1.3.1. У разі неможливості з  об’єктивних підстав застосувати спеціалізацію, у тому числі через участь у розподілі одного судді визначеної спеціалізації, автоматизований розподіл судових справ на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату здійснюється між усіма суддями.

(Пункт 1.3 доповнено підпунктом 1.3.1

згідно з рішенням зборів суддів від 01.07.2021 № 1)

1.4. Встановити наступні коефіцієнти складності судових справ (категорії судової справи):

а) коефіцієнт складності за розгляд усіх категорій судових справ становить 1;

б) коефіцієнт складності 0,3 за розгляд наступних категорій судових справ:

- заяви про забезпечення доказів, про забезпечення позову до пред’явлення позову;

- за розгляд заяви про відвід судді суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу;

- справи, пов`язані з виконанням судових доручень;

в) коефіцієнт складності судових справ 0,2 у разі прийняття суддею таких ухвал:

- відмова у відкритті провадження у справі  (ст. 175 ГПК України)/відмова у прийнятті заяви про затвердження плану санації,  у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (ст.ст. 5, 37, 117 Кодексу України з процедур банкрутства);

- повернення позовної заяви (ст. 174 ГПК України) /повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду, повернення заяви конкурсного кредитора, заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (ст.ст. 38, 46, 117 Кодексу України з процедур банкрутства);

- передача позовної заяви/заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство заяви за підсудністю (ст. 31 ГПК України /ст. 8 Кодексу України з процедур банкрутства;

г) коефіцієнт складності 0,1 за розгляд у процедурі банкрутства: заяв про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство; заяв про покладання субсидіарної (солідарної) відповідальності; позовних заяв у майнових та немайнових спорах, стороною в яких є боржник; інших заяв з вимогами до боржника, які передаються для розгляду в межах справи про банкрутство; матеріалів справ, в якій стороною є боржник, що передані з господарських судів або судів інших юрисдикцій для розгляду в межах справи про банкрутство.

(Пункт 1.4 із змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями

зборів суддів від 01.02.2018 № 3, від 08.10.2020 № 6, від 01.07.2021 № 1)

1.5. Встановити коефіцієнт складності 0,3 за розгляд справ та матеріалів, передбачених      п. 4.2 цих Засад, у разі їх автоматизованого розподілу відповідно до вимог п.п. 2.3.47 п. 2.3 Положення та п. 4.3 цих Засад, окрім заяв (клопотань), вирішення яких пов’язане з поновленням провадження у зупиненій справі.

1.6. Встановити коефіцієнти складності, що враховують форму участі судді у розгляді судової справи:

- головуючий суддя – коефіцієнт 1;

- суддя-член колегії суддів – коефіцієнт 0,2;

1.7. Встановити відсоток справ, що підлягає розгляду суддями, які займають адміністративні посади або інші посади в органах судової влади, суддівського самоврядування чи органах системи судоустрою:

- для голови суду – 40 %;

- для заступника голови суду – 90 %.

(Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від

20.11.2018 № 10, у редакції рішення зборів суддів від 08.10.2020 № 6)

Розділ ІІ

Порядок розподілу судових справ між суддями

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.2. У суді застосовуються:

- автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

- пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

2.3. Не розподіляються конкретному судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради правосуддя - з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

2.4. При розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи не враховуються дні, у які судові справи не розподіляються щодо конкретного судді у зв’язку з його фактичною відсутністю у період відпустки, у дні перебування у відрядженні, під час тимчасової непрацездатності, у дні перебування на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду), а також у період відсутності у судді повноважень здійснювати правосуддя.

Розділ ІІІ

Автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи

3.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі відповідно до вимог п.п. 2.3.4 п. 2.3. Положення.

3.2. Справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються суддями, які мають допуск до роботи з такими документами. Автоматизований розподіл таких справ здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначеної категорії.

3.2.1. У разі неможливості з об’єктивних підстав здійснити автоматизований розподіл таких справ, у тому числі через участь у розподілі одного судді, який має доступ до державної таємниці, їх автоматизований розподіл проводиться після усунення зазначених обставин.

(Пункт 3.2 доповнено підпунктом 3.2.1

згідно з рішенням зборів суддів від 01.07.2021 № 1)

3.3. Автоматизований розподіл заяв про відвід судді для розгляду в порядку ч. 3 ст. 39 ГПК України здійснюється між усіма суддями з урахуванням навантаження щодо розгляду таких заяв.

(Розділ ІІІ доповнено пунктом 3.3 згідно

з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

3.4. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в суді визначається головуючий суддя з урахуванням спеціалізації. Після визначення головуючого судді склад колегії суддів визначається автоматизованою системою без урахування спеціалізації суддів.

Розділ IV

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

4.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження, відкриття провадження у справі про банкрутство, відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, перехід до наступної судової процедури, затвердження плану санації, визнання недійсними правочинів, укладених боржником, результати розгляду грошових вимог кредиторів, звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, результати розгляду скарг на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого, закриття провадження у справі про банкрутство; постанов про визнання боржника банкрутом) та ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

У разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в абзаці першому цього пункту, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді,  або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 Положення, за винятком раніше зупинених справ, така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу.

(Пункт 4.1 із змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями зборів суддів

від 20.11.2018 № 10, від 08.10.2020 № 6, від 01.07.2021 № 1)

4.2. Раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

4.2.1. Заяви (клопотання), що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору.

4.2.2. Заяви (скарги, клопотання) з процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень, у тому числі заяви про забезпечення виконання рішення.

4.2.3. Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

4.2.4. Заяви про відновлення втраченого судового провадження.

4.2.5. Заяви (клопотання) про зустрічне забезпечення, подані після застосування судом заходів забезпечення позову.

4.2.6. Заяви про скасування заходів до забезпечення позову, зустрічного забезпечення, подані після закінчення розгляду справи.

4.2.7. Заяви про скасування судового наказу.

4.2.8. У процедурі банкрутства: заяви про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство; заяви про покладання субсидіарної (солідарної) відповідальності; заяви про сплату основної винагороди арбітражному керуючому.

4.2.9. У процедурі банкрутства: позовні заяви у майнових та немайнових спорах, стороною в яких є боржник; інші заяви з вимогами до боржника для розгляду по суті в межах справи про банкрутство; матеріали справи, в якій стороною є боржник, що передані з господарських судів або судів інших юрисдикцій для розгляду в межах справи про банкрутство.

4.2.10. Зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження.

4.2.11. Заяви про забезпечення позову, доказів, скасування цих заходів, поданих після подання позовної заяви.

4.2.12. Заяви (клопотання), вирішення яких пов’язане з поновленням провадження у зупиненій справі.

4.2.13. Позовні заяви, які надійшли після надходження заяв про забезпечення доказів, відповідно до ст. 110-111 ГПК України, або заяв про забезпечення позову, відповідно до ст. 138-139 ГПК України, у разі вжиття судом заходів забезпечення.

У разі винесення суддею ухвали про відмову в забезпеченні доказів або забезпеченні позову або її повернення – склад суду для розгляду такої позовної заяви здійснюється шляхом автоматизованого розподілу

(Пункт 4.2 із змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішеннями зборів

суддів від 20.11.2018 № 10, від 08.10.2020 № 6, від 01.07.2021 № 1, від 07.12.2023 № 3)

4.3. Позовні заяви, судові справи, інші матеріали, передбачені пунктом 4.2 Засад, передаються раніше визначеному судді без урахування даних Табеля обліку робочого часу.

4.3.1. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), така справа передається в сектор судді (помічнику або секретарю судового засідання) до закінчення дії обставин, через які суддя не може виконувати свої обов'язки, але не більше як на період чотирнадцяти днів з дня формування протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

4.3.2. Якщо протягом чотирнадцяти днів після передачі справи та/або заяви (скарги, клопотання), обставини, викладені в пункті 4.3.1 даних Засад, не відпали і це може перешкодити розгляду справи у розумні строки, помічник такого судді або особа яка виконує його обов'язки складає службову записку про неможливість передачі справи та/або заяви (скарги, клопотання) головуючому судді, яку разом із справою передає керівнику апарату суду для вирішення питання про повторний автоматизований розподіл справи.

В тексті службової записки обов'язково зазначається не лише номер справи, що підлягає повторному автоматизованому розподілу, а і вхідні номери заяв (скарг, клопотань) передбачених пунктом 4.2 цих Засад, що підлягають повторному автоматизованому розподілу.

(Пункт 4.3 із змінами та доповненнями,

внесеними згідно з рішеннями зборів суддів від 20.11.2018 №10,

від 01.07.2021 № 1, у редакції рішення зборів суддів від 07.12.2023 № 3)

4.4. Внесення змін до відомостей у табелі обліку робочого часу після 10 години поточного робочого дня не допускається.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.4

згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

4.5. У разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді у випадку, передбаченому п. 4.2.12 цих Засад, такі справи та матеріали підлягають повторному автоматизованому розподілу, якщо суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи понад 1 місяць.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.5

згідно з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

4.6. Видача виконавчого документа у разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді здійснюється суддею, визначеним за результатами автоматизованого розподілу, проведеного на підставі службової записки помічника судді/секретаря судового засідання та вмотивованого розпорядження керівника апарату суду.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.6

згідно  з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

4.7. Розгляд заяв (скарг, клопотань) з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у зведеному виконавчому провадженні, здійснюється суддею, за рішенням якого видано останній за датою виконавчий документ.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.7

згідно з рішенням зборів суддів від 01.07.2021 № 1)

Розділ V

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

5.1. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (всього складу суду), з метою заміни судді або суддів, що вибули.

5.2. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Після усунення обставин, передбачених абзацом першим цього пункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

5.3. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули, відбувається за письмовою заявою головуючого.

(Пункт 5.3 із змінами,внесеними згідно

з рішенням зборів суддів від 20.11.2018 № 10)

Розділ VІ

Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

6.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

Розділ VII

Прикінцеві положення

7.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу набирають чинності з наступного дня після дня їх затвердження зборами суддів господарського суду міста Києва.

7.2. У разі внесення змін до цих Засад Збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції.