flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів, які надаються

запитувачам інформації Господарським судом міста Києва

 

1. Ця Інструкція відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації господарським судом міста Києва.

2. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати станом на дату направлення запитувачу повідомлення про суму відшкодування.

3. У разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), керівник структурного підрозділу, який відповідальний за підготовку інформації на запит за відповідним напрямом діяльності, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту надає начальнику фінансово-економічного відділу заявку (додаток №1), яка має містити дані про кількість сторінок, їх формат, наявність у документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто про усі послуги, які підлягають оплаті запитувачем.

4. Відповідальний працівник фінансово-економічного відділу протягом 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток №2) та передає керівнику структурного підрозділу, який відповідальний за підготовку інформації на запит за відповідним напрямом діяльності, рахунок на здійснення оплати витрат для вручення його запитувачу інформації.

5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток №3).

6. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, фінансово-економічний відділ протягом 24 годин з часу отримання банківської виписки, що підтверджує оплату вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, повідомляє про це керівника структурного підрозділу, який відповідальний на підготовку інформації на запит за відповідним напрямом діяльності, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.

7. Надання копій документів за запитом здійснюється у протягом 2 робочих днів з дати надходження інформації про оплату запитувачем інформації витрат на копіювання або друк документів.

8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою від оплати вважається ненадання запитувачем інформації протягом 20 робочих днів документів, які б підтверджували оплату витрат.

Про відмову в отриманні відповіді на запит керівником структурного підрозділу, який відповідальний за підготовку інформації на запит за відповідним напрямом діяльності, робиться позначка в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду».

 

Додаток №1

  ЗАЯВКА

 

від «___» __________ 20___ року                                                                                         №_________

 

на виписку рахунка для здійснення оплати

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

_______________________________________________________________________________________

(назва документа)

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

 

_______________________________________________________________________________________

 

Прізвище та ініціали запитувача –

фізичної особи, найменування запитувача –

юридичної особи

 

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 або меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 або більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій однієї сторінки документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

_____________________
(посада)

__________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)

 

Додаток №2

 

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються запитувачам інформації

 

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Додаток №3

 

РАХУНОК № _________

"____" ______________ 20___ року

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 

Надавач послуг:                                Господарський суд міста Києва

Реєстраційний рахунок ___________35219024015332 в ДКС у м. Києві __________

МФО банку _____________________820172_________________________________

Код за ЄДРПОУ _________________05379487___________________________________

Місцезнаходження, телефон _______вул. Б.Хмельницького, 44-В  486-62-15__________

 

Платник: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Місце реєстрації, телефон ________________________________________________

 

 

Найменування

Кількість аркушів

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Сума

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

 

Загальна сума, що підлягає оплаті ________________________________________

_____________________________________________ грн. ____________ коп.

                                         (сума словами)

 

 Голова суду

 

Начальник фінансово-економічного відділу