flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (Донецька обл., м. Авдіївка,)

12 лютого 2018, 11:52

До уваги  Приватне акціонерне товариство «Авдіївський коксохімічний завод»

 (86065, Донецька обл., м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1, ідентифікаційний код 00191075)

 

Повідомлення про залишення позовної заяви без руху по справі № 910/1292/18

 

 

Повідомляємо, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 по справі № 910/1292/18 за позовом Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод» з вимогами до Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Збагачувальна фабрика» Свято-Варваринська» про стягнення 3 603,78 грн та витребування довідки про вартість концентрату вугільного.

Розглянувши подану позовну заяву та додані до неї документи, суд зазначає наступне:

За приписами частини третьої статті 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Позивачем заявлено дві вимоги, перша вимога до Відповідача1 є майновою і за якою сплачено судовий збір в установленому законом розмірі (платіжне доручення № 4500000093 від 03.01.2018 на суму 1762, 00 грн.). Друга вимога заявлена до Відповідача2 – яка є немайновою і за якою не сплачено судовий збір.

За змістом пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставки судового збору за подання до господарського суду позовної заяви встановлюються у таких розмірах: майнового характеру - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 1762, 00 грн. до 616   700, 00 грн.); немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1762, 00 грн.).

       Однак, враховуючи, що Позивачем заявлено позовні вимоги майнового та немайнового характеру, до сплати підлягає судовий збір, встановлений пунктом 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір".

         З урахуванням наведеного, позивачу необхідно подати до суду належні документи про сплату судового збору у розмірі 1762, 00 грн.

В той же час з позовної заяви вбачається, що заявлена до Відповідача2  вимога не є за своєю суттю позовною вимогою у розумінні процесуального закону, оскільки вона не направлена на захист порушеного права або інтересу Позивача.

За своєю правовою природою заявлена вимога до Відповідача2 є клопотанням про витребування необхідних Позивачу доказів.

За приписом частини третьої статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд обмежений при розгляді справи принципом диспозитивності, відповідно до якого право вибору способу судового захисту належить виключно Позивачу.

За таких обставин, суд не має процесуальної можливості за власною ініціативою перекваліфікувати позовну вимогу Позивача у відповідне клопотання. Відповідно, Позивач  має виправити зазначені недоліки або шляхом сплати судового збору за вимогу немайнового характеру, або відмовитись від позовної вимоги до Відповідача2 та заявити суду письмове клопотання. Позивач не обмежений у  праві обрати третій спосіб усунення недоліків позову.   

Частиною першою статті 174 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 зазначеного Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

        За таких обставин, виходячи з викладеного, суд вважає за необхідне залишити позовну заяву приватного акціонерного товариства “Авдіївський коксохімічний завод” без руху та надати позивачу строк для усунення недоліків.

Керуючись статтями 174, 234  Господарського процесуального кодексу України, суд –

 

Суд ухвалив:

  1. Залишити без руху позовну заяву приватного акціонерного товариства “Авдіївський коксохімічний завод”
  2. Надати позивачу строк для усунення недоліків 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.
  3. 3. Роз’яснити позивачу, що відповідно до частини четвертої статті 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.
  4. Згідно частини першої статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та не підлягає оскарженню.

 

Електронна копія ухвали в мережі Інтернет за адресою: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Дата розміщення інформації на сторінці господарського суду міста Києва на офіційному веб-порталі «Судова влада в Україні» в мережі Інтернет в розділі «Новини та події» - «12» лютого 2018 року.