flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова про визнання боржника банкрутом. Справа № 910/2190/14

20 березня 2014, 14:53

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98

________________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВА

іменем України

про визнання боржника банкрутом

 

 13.03.14

справа № 910/2190/14

 

За заявою   товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА

                     ВИДАВНИЦВО” (код ЄДРПОУ 35757996)

про              банкрутство

Суддя Пасько М.В.

 

Представники:

від заявника (боржника)  Шихненко О.А. – Голова ліквідаційної комісії

 

    

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

 

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” (код ЄДРПОУ 35757996) в порядку, передбаченому ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.02.14 заяву товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду та призначено розгляд справи на 03.03.14.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.03.14 порушено провадження у справі № 910/2190/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів з 03.03.14 та призначено наступне засідання 13.03.14.

13.03.14 від заявника (боржника) надійшли додаткові документи по справі.

 

У судовому засіданні 13.03.14 дослідивши матеріали справи та заслухавши представника заявника (боржника), суд встановив наступне.

Загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” було прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації та призначено Головою ліквідаційної комісії                     Шихненко О.А.

Вказане рішення оформлене протоколом № 03/09-13 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” від 03.09.13.

На підтвердження вказаних обставин суду було подано рішення власника про ліквідацію підприємства, докази звернення до державного реєстратора, податкового органу та фондів загальнообов’язкового соціального страхування з відповідним повідомленням та для з’ясування питання про наявність заборгованості перед бюджетом та позабюджетними державними цільовими фондами, довідки державних реєстраційних органів, що здійснюють реєстрацію майнових активів (різного роду рухомого та нерухомого майна), матеріали інвентаризації, довідки з банківських установ тощо.

Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України в Бюлетені державної реєстрації № 259 (24) було опубліковано оголошення про припинення даної юридичної особи.

Після публікації оголошення про припинення підприємницької діяльності ліквідаційною комісією було проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу боржника та встановлено, що коштів та майнових активів недостатньо для погашення кредиторської заборгованості.

Крім того ліквідаційною комісією встановлено, що загальна сума кредиторської заборгованості складає 366 715, 96 грн., а розмір активів боржника, який включає дебіторську заборгованість, грошові кошти на рахунку та інші оборотні активи становить                              0, 25 євроцентів.

У зв’язку з викладеним загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” 31.01.14 було прийнято рішення про звернення до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Частиною 2 ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора у порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна.

Враховуючи наявні у матеріалах справи докази щодо недостатності майна боржника для задоволення вимог його кредиторів, господарський суд приходить до висновку щодо наявності підстав для визнання боржника банкрутом та відкриття процедури ліквідації.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

При призначенні ліквідатора судом мають братися до уваги всі обставини в їх сукупності, фінансове становище боржника, наявність чи відсутність коштів, які можуть бути використані для оплати послуг арбітражного керуючого, наявність інших кандидатів, яким в судовому засіданні має бути надана відповідна оцінка (постанова Вищого господарського суду України у справі № 910/8836/13 від 24.12.13).

Представник заявника (боржника) у судовому засіданні підтримав обставини викладені у заяві про порушення справи про банкрутство та просив призначити ліквідатором банкрута Голову ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” – Шихненко О.А.

Вказане клопотання обґрунтоване відсутністю у боржника коштів, які б могли бути використані для оплати послуг арбітражного керуючого.

З огляду на викладене вище, дослідивши матеріали справи, враховуючи диспозитивний характер ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо призначення ліквідатора банкрута, приймаючи до уваги фінансове становище боржника, а також відсутність у нього грошових коштів для оплати послуг арбітражного керуючого, суд вважає за  доцільне задовольнити клопотання заявника (боржника) та призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” Голову ліквідаційної комісії боржника – Шихненко О.А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 37, 95, 114 Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Господарський суд м. Києва, -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” (02068, м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-В; адреса для листування: 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1316, код ЄДРПОУ 35757996) банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру.

3.Призначити ліквідатором банкрута Голову ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” Шихненко Олену Анатоліївну (зареєстрована: м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, 15 Г, кв. 164; ідентифікаційний номер: 2978102269).

4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання товариства з обмеженою відповідальністю “РААБЕ УКРАЇНА ВИДАВНИЦТВО” (02068, м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-В; адреса для листування: 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1316, код ЄДРПОУ 35757996) банкрутом, текст якого додається. 

5.Господарську діяльність банкрута завершити.

6.Строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважати таким, що настав з 13.03.2014 р.

7.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 13.03.2014 р.

8.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 13.03.2014 р.

9.Зобов’язати ліквідатора відкрити спеціальний банківський рахунок, на який зараховуються кошти, отримані від продажу майна банкрута, та здійснюються розрахунки з кредиторами банкрута.

10. Зобов’язати ліквідатора провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 13.02.2015р.

11.Призначити судове засідання для розгляду поданого ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу боржника на 05.03.15 о 10:20 год. Розгляд справи відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва в залі судових засідань № 7 (корп. “Б”).

12.Постанову направити заявнику (боржнику), ліквідатору та державному реєстратору за місцем знаходження боржника для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення (ч. 1 ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”) та Міністерству доходів і зборів України для відома. 

 

 

          Суддя                                                                                                                  М.В. Пасько