flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство. Справа №910/947/14

18 березня 2014, 16:52

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98

________________________________________________________________________________

 

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

ПРО БАНКРУТСТВО

 

 06.03.14

справа № 910/947/14

 

Суддя Пасько М.В., розглянувши в підготовчому засіданні заяву Gallaher Overseas (Holdins) limited Компанія “Галахер Оверсіз (Холдінгз) Лімітед”  про визнання банкрутом дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” (код ЄДРПОУ 31243231), за участі представників:

від ініціюючого кредитора       Шевченко В.В. – предст. за дов.,

від боржника                 Ущапівська Д.П. – предст. за дов.

 

 

ВСТАНОВИВ:

 

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.01.14 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду, призначено підготовче засідання суду на 11.02.14 та зобов’язано арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 149 від 18.02.13) надати суду до 07.02.14 заяву про участь у справі.

07.02.14 від арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшла заява про участь у справі в якості розпорядника майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями  “ЛДУ Трейдінг Лімітед”.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.02.14, у зв’язку з необхідністю витребування додаткових документів, розгляд справи було відкладено на 06.03.14 та повторно зобов’язано сторін виконати вимоги ухвали суду від 29.01.14.

26.02.14 від ініціюючого кредитора по справі надійшли уточнення розміру грошових вимог, відповідно до яких заборгованість боржника перед кредитором становить 8   919   153, 11 грн.

05.03.14 від боржника надійшов відзив на заяву про порушення справи про банкрутство, відповідно до якого боржник визнає заборгованість перед ініціюючим кредитором у розмірі 8   919   153, 11 грн.

 

У судовому засіданні господарським судом з’ясовано наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, перевірено обґрунтованість вимог заявника, їх безспірність та вжиття ним заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

 

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

Вимоги ініціюючого кредитора – Gallaher Overseas (Holdings) limited Компанія “Галахер Оверсіз” (Холдінгз) Лімітед” підтверджуються рішенням господарського суду міста Києва № 910/8691/13, наказом від 01.07.13, який було видано на виконання прийнятого рішення та постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 24.07.13 про відкриття виконавчого провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, в процесі виконавчого провадження заборгованість була часткового погашена, що підтверджується наявними документами.

Таким чином, загальна сума підтверджених грошових вимог до боржника складає 8     919   153, 11 грн., що становить більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Згідно ст.10 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” безспірні вимоги кредиторів – грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Заявлені вимоги визнаються господарським судом безспірними та такими, що не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

 

Як вбачається з матеріалів поданої заяви про порушення справи про банкрутство, ініціюючий кредитор просить призначити розпорядником майна боржника Козаренка Є.В., у зв’язку з чим необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ст. 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого надати заяву на участь у даній справі та, у разі неотримання судом від нього такої заяви, розпорядник майна призначається судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України було визначено кандидатуру арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 149 від 18.02.13), для призначення його розпорядником майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед”, заява про участь у справі якого надійшла до господарського суду 07.02.14.

У зв’язку з тим, що Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначено порядок призначення розпорядника майна боржника, суд призначає розпорядником майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., а запропоновану ініціюючим кредитором кандидатуру арбітражного керуючого                    Козаренка Є.В. відхиляє.

Встановивши факт неплатоспроможності боржника, безспірність заявлених вимог кредитора, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника, керуючись ст.ст. 10, 16, 19, 22, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, Господарський суд м. Києва, -

 

УХВАЛИВ:

 

1.Порушити провадження у справі № 910/947/14.

2.Визнати Gallaher Overseas (Holdings) limited Компанія “Галахер Оверсіз (Холдінгз) Лімітед” (Members Hill Brooklands Road Weybridge Surrey KT 13 0QU United Kingdom, поштова адреса: вул. Жилянська, 75, поверх 5, АО “Арцінгер”, м. Київ, 01032) кредитором дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед”                            (вул. Мечнікова, 20, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ 31243231) на суму 8   919   153, 11 грн.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 06.03.14.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника з 06.03.14.

5.Призначити по справі № 910/947/14 розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 149 від 18.02.13), адреса для листування: а/с 48, м. Київ, 01042).

6.Встановити оплату послуг арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, починаючи з дати його призначення та до моменту прийняття комітетом кредиторів відповідного рішення про встановлення оплати послуг розпорядника майна.  

7.Зобов’язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого                          Кучака Ю.Ф. надати суду не пізніше 25.04.14 відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

8.Зобов’язати розпорядника майна надати суду не пізніше 25.04.14 реєстр вимог кредиторів боржника.

9.Зобов’язати арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. у строк до 06.05.14 організувати та провести інвентаризацію майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” та визначити його вартість.

10.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення справи про банкрутство дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” (вул. Мечнікова, 20, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ 31243231), текст якого додається.

11.Заборонити боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети іпотеки.

12.Призначити наступне – попереднє засідання суду у справі № 910/947/14 на 15.05.14  о 10:00 год., яке відбудеться у приміщенні господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

13.Кандидатуру арбітражного керуючого Козаренка Є.В. про участь у справі                        № 910/947/14 в якості розпорядника майна боржника - відхилити.

14.Належним чином засвідчений примірник ухвали направити заявнику, боржнику, розпоряднику майна боржника, органу державної податкової служби місцевому загальному суду за місцезнаходженням боржника та органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.        

 

Суддя                                                                                                                   М.В. Пасько