flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова про визнання боржника банкрутом. Справа № 910/947/14

03 липня 2014, 11:23

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98

________________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

 

 24.06.14

Справа № 910/947/14

 

За заявою   Gallaher Overseas (Holdings) limited компанії “Галахер Оверсіз (Холдінгз)

                     Лімітед”

до                 Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед”

                     (код ЄДРПОУ 31243231)

про              визнання банкрутом

 

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника    Шевченко В.В. – предст. за дов.,

від боржника   Дацьків А.І. – предст. за дов.

В судовому засіданні приймав участь: Пішов М.В. – предст. за дов. розпорядник майна боржника

 

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

 

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.01.14 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду, призначено підготовче засідання суду на 11.02.14 та зобов’язано арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 149 від 18.02.13) надати суду до 07.02.14 заяву про участь у справі.

07.02.14 від арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшла заява про участь у справі в якості розпорядника майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед”.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.02.14, у зв’язку з необхідністю витребування додаткових документів, розгляд справи було відкладено на 06.03.14 та повторно зобов’язано сторін виконати вимоги ухвали суду від 29.01.14.

26.02.14 від ініціюючого кредитора по справі надійшли уточнення розміру грошових вимог, відповідно до яких заборгованість боржника перед кредитором становить               8.919.153, 11 грн.

05.03.14 від боржника надійшов відзив на заяву про порушення справи про банкрутство, відповідно до якого боржник визнає заборгованість перед ініціюючим кредитором у розмірі 8.919.153, 11 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.03.14 порушено провадження у справі № 910/947/14; визнано Gallaher Overseas (Holdings) limited Компанія “Галахер Оверсіз (Холдінгз) Лімітед” кредитором дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” на суму 8.919.153, 11 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 06.03.14; введено процедуру розпорядження майном боржника з 06.03.14; призначено по справі № 910/947/14 розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.; встановлено оплату послуг арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, починаючи з дати його призначення та до моменту прийняття комітетом кредиторів відповідного рішення про встановлення оплати послуг розпорядника майна; зобов’язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого                          Кучака Ю.Ф. надати суду не пізніше 25.04.14 відомості про результати розгляду вимог кредиторів; зобов’язано розпорядника майна надати суду не пізніше 25.04.14 реєстр вимог кредиторів боржника; зобов’язано арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. у строк до 06.05.14 організувати та провести інвентаризацію майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” та визначити його вартість; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети іпотеки; призначено наступне – попереднє засідання суду у справі № 910/947/14 на 15.05.14 та відхилено кандидатуру арбітражного керуючого Козаренка Є.В. про участь у справі                        № 910/947/14 в якості розпорядника майна боржника.

05.05.14 від розпорядника майна боржника надійшов реєстр вимог кредиторів на затвердження.

15.05.14 до господарського суду міста Києва надійшов поточний звіт розпорядника майна боржника.

Ухвалою попереднього засідання від 15.05.14 визнано кредитором дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” Gallaher Overseas (Holdings) limited Компанія “Галахер Оверсіз (Холдінгз) Лімітед” на суму 8.919.153, 11 грн. вимог IV черги; затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 8.919.153, 11 грн.; зобов’язано розпорядника майна боржника Кучака Ю.Ф. провести збори кредиторів, про час і місце проведення яких, у встановленому Законом порядку повідомити кредиторів, а також надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника та визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/947/14 на 24.06.14.

27.05.14 до господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника про перехід до ліквідаційної процедури по справі, визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатором дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

27.05.14 від арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшла заява про участь у справі в якості ліквідатора боржника.

У судовому засіданні представники сторін підтримали клопотання розпорядника майна боржника та просили суд визнати дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором боржника арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

Як вбачається з наявного в матеріалах справи протоколу № 1 зборів кредиторів від 26.05.14 кредиторами було прийнято рішення уповноважити розпорядника майна звернутися до господарського суду з клопотанням про закінчення процедури розпорядження майном, визнання боржника банкрутом, введення ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання – за ініціативою суду, крім випадків передбачених цим Законом.

У зв’язку з викладеним, суд визнав за доцільне призначити ліквідатором дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

Отже, як вбачається з матеріалів справи, боржник припинив свою діяльність та його майна недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Оскільки, заявник має право звернутись з заявою про порушення справи про банкрутство, якщо при його ліквідації не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлена неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, у суду є підстави для відкриття ліквідаційної процедури та визнання його банкрутом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 37, 38, 40, 41, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд, -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1.Припинити процедуру розпорядження майном дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” (01021, м. Київ, вул. Мечнікова, 20; код ЄДРПОУ 31243231).

2.Припинити повноваження розпорядника майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 149 від 18.02.13), адреса для листування: а/с 48, м. Київ, 01042).

3.Визнати дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” (01021, м. Київ, вул. Мечнікова, 20; код ЄДРПОУ 31243231) банкрутом.

4.Відкрити ліквідаційну процедуру.

5.Призначити ліквідатором дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” (01021, м. Київ, вул. Мечнікова, 20; код ЄДРПОУ 31243231) арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 149 від 18.02.13), адреса для листування: а/с 48, м. Київ, 01042).

6. Підприємницьку діяльність банкрута завершити.

7.Строк виконання всіх грошових зобов’язань вважати таким, що настав 24.06.2014 р.

8.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 24.06.2014 р.

9.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 24.06.2014 р.

10.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями “ЛДУ Трейдінг Лімітед” (01021, м. Київ, вул. Мечнікова, 20; код ЄДРПОУ 31243231) банкрутом, текст якого додається.

11.Зобов’язати ліквідатора у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх розгляду (визнання або ж відхилення в установленому порядку).

12.Ліквідатору провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 24.06.2015р.

13.Постанову направити сторонам, ліквідатору, державному реєстратору за місцем знаходження боржника для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення (п.1 ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”), а також в Міністерство доходів і зборів України.

 

Суддя                                                                                                                  М.В. Пасько