flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова про визнання боржника банкрутом. Справа № 910/13143/13

20 червня 2014, 11:32

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98

________________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

 

 05.06.14

справа № 910/13143/13

 

За заявою  публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне

                    науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе”

до                товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” (код ЄДРПОУ 32208122)

про             визнання банкрутом

 

Суддя Пасько М.В.

Представники: не з’явились 

 

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

 

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.07.13 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду, призначено підготовче засідання суду на 31.07.13 та зобов’язано арбітражного керуючого Кугота Ігора Петровича (ліцензія Серія АВ № 482140 від 26.10.09) надати суду до 26.07.13 заяву про участь у справі.

25.07.13 від арбітражного керуючого Струця М.П. заява про участь у справі в якості розпорядника майна боржника.

31.07.13 від арбітражного керуючого Кугота І.П. надійшла заява про участь у справі в якості розпорядника майна боржника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.07.13 порушено провадження у справі № 910/13143/13, визнано публічне акціонерне товариство “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе” кредитором товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” на суму 382.500, 00 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 30.07.13, введено процедуру розпорядження майном боржника з 30.07.13, призначено по справі № 910/13143/13 розпорядником майна боржника – арбітражного керуючого Кугота Ігора Петровича, якого зобов’язано надати суду не пізніше 20.09.13 відомості про результати розгляду вимог кредиторів, надати суду не пізніше 20.09.13 реєстр вимог кредиторів боржника, зобов’язано арбітражного керуючого  Кугота І.П. у строк до 30.09.13 організувати та провести інвентаризацію майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” та визначити його вартість, зобов’язати заявника подати за його рахунок у п'ятиденний строк до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів та надати суду докази про надання вищевказаного оголошення протягом двох тижнів з моменту опублікування, призначено наступне – попереднє засідання суду у справі № 910/13143/13 на 10.10.13 та заяву арбітражного керуючого Струця М.П. про участь у справі в якості розпорядника майна боржника залишено без задоволення.

При виготовленні п. 8 резолютивної частини ухвали господарського суду міста Києва від 30.07.13 було допущено описку в зазначенні прізвища та ініціалів арбітражного керуючого, а саме: замість “Кугота І.П.” помилково зазначено “Клименка Д.Б.”.

27.08.13 від заявника надійшла заява про виправлення допущеної описки.

За резолюцією Голови господарського суду міста Києва, у зв’язку з перебуванням судді Паська М.В. у відпустці, подана заява передана для розгляду судді Чеберяку П.П.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.09.13 задоволено заяву публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання                        ім. М.В. Фрунзе”, виправлено описку в п. 8 резолютивної частини ухвали господарського суду міста Києва від 30.07.13.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 10.10.13, у зв’язку з поверненням судді Паська М.В. з відпустки, з метою дотримання процесуальних строків, справу № 910/13143/13 передано для розгляду судді Паську М.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.10.13 суддя Пасько М.В. прийняв справу № 910/13143/13 до свого провадження.

У зв’язку з нез’явленням в судове засідання розпорядника майна боржника та невиконанням ним вимог ухвали господарського суду міста Києва про порушеня провадження у справі про банкрутство від 30.07.13, розгляд справи було відкладено на 12.11.13, зобов’язано розпорядника майна боржника Кугота І.П. виконати вимоги ухвали господарського суду міста Києва про порушеня провадження у справі про банкрутство від 30.07.13 та явку розпорядника майна боржника Кугота І.П. обов’язковою.

22.10.13 на адресу господарського суду міста Києва надійшов лист Головного управління юстиції у м. Києві № 2240/10-37 від 15.10.13, з якого вбачається що арбітражному керуючому Куготу І.П. було анульовано ліцензію на провадження господарського діяльності арбітражного керуючого (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, розпорядник майна боржника в судове засідання не з’явився, вимог ухвали суду від 10.10.13 не виконав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.11.13 припинено повноваження арбітражного керуючого Кугота Ігора Петровича як розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант”, призначено розпорядником товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича, якого зобов’язано надати суду реєстр вимог кредиторів на затвердження, зобов’язано арбітражного керуючого Кугота І.П. передати розпоряднику майня                 Струцю М.П. всю документацію, що стосується процедури розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” та відкладено розгляд справи на 05.12.13.

У зв’язку з нез’явленням в судове засідання розпорядника майна боржника та невиконанням ним вимог ухвали суду від 12.11.13, розгляд справи було відкладено на 16.01.14 та повторно зобов’язано розпорядника майна боржника Струця М.П. надати суду реєстр вимог кредиторів на затвердження.

15.01.14 від розпорядника майна надійшов реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 16.01.14 продовжено строк процедури розпорядження майном боржника по справі № 910/13143/13 на два місяці, тобто до 16.03.14 та продовжено повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця М.П. на два місяці, тобто до 16.03.14.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.01.14 визнано кредитором товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” публічне акціонерне товариство “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе” на загальну суму 3.399.382, 00 грн., з яких: 3.392.500, 00 грн. – вимоги четвертої черги; 6.882, 00 грн. – вимоги першої черги.; затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму                     3.399.382, 00 грн.; зобов’язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант”   арбітражного керуючого Струця М.П. протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори; зобов'язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця М.П. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника та визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/13143/13 на 11.02.14.

11.02.14 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 11.02.14 відкладено розгляд справи на 18.03.14, повторно зобов’язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця М.П. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

05.03.14 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про залишення заяви публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе” про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” без розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.03.14 задоволено клопотання розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця М.П., залишено без розгляду заяву публічного акціонерного товариства  “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе” про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант”, припинено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного ухвалою господарського суду міста Києва від 30.07.12 та зобов’язано державного реєстратора за місцем знаходження боржника виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про порушення провадження у справі про банкрутство, в зв'язку з залишенням заяви без розгляду.

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою публічне акціонерне товариство “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе” звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати ухвалу від 18.03.14, а справу № 910/13143/13 направити для подальшого розгляду до господарського суду міста Києва.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.05.14 апеляційну скаргу задоволено, ухвалу господарського суду міста Києва від 18.03.14 скасовано, а справу № 910/13143/13 скеровано для подальшого розгляду до господарського суду міста Києва.

За резолюцією керівництва справа № 910/13143/13 передана для подальшого розгляду судді Паську М.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.05.14 розгляд справи було призначено на 05.06.14 та зобов’язано сторін надати суду письмові пояснення по справі з урахуванням постанови Київського апеляційного господарського суду від 05.05.14, а також зобов’язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця М.П. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

Належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, ініціюючий кредитор та розпорядник майна боржника Струць М.П. в судове засідання не з’явились, розпорядник майна боржника не надав суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

У судовому засіданні розглянувши наявні матеріали справи, господарський суд міста Києва встановив, що станом на 05.06.14 закінчився строк процедури розпорядження майном по справі № 910/13143/13 та повноважень розпорядника майна боржника                 Струця М.П., а в матеріалах відсутні документи, що підтверджують прийняте зборами кредиторів рішення у відповідності до ч. 2 ст. 27 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Як передбачено ч. 4 ст. 27 Закону у разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п’яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника за наявності ознак банкрутства приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, якщо інше не передбачено цією статтею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 114 Закону України кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання – за ініціативою суду, крім випадків передбачених цим Законом.

У зв’язку з викладеним, суд визнав за доцільне призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця М.П.

Оскільки, заявник має право звернутись з заявою про порушення справи про банкрутство, якщо при його ліквідації не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлена неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, у суду є підстави для відкриття ліквідаційної процедури та визнання його банкрутом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 37, 38, 40, 41, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд, -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1.Припинити процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” (01011, м. Київ, вул. Перспективна, буд. 9/11; код ЄДРПОУ 32208122).

2.Припинити повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” арбітражного керуючого Струця Миколи Петровича.

3.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю “Фоліант” (01011, м. Київ,                 вул. Перспективна, буд. 9/11; код ЄДРПОУ 32208122) банкрутом.

4. Відкрити ліквідаційну процедуру.

5.Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Фоліант” (01011, м. Київ, вул. Перспективна, буд. 9/11; код ЄДРПОУ 32208122) арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1444 від 08.08.13; адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 1/8)

6. Підприємницьку діяльність банкрута завершити.

7.Строк виконання всіх грошових зобов’язань вважати таким, що настав 05.06.2014 р.

8.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 05.06.2014 р.

9.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 05.06.2014 р.

10.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання товариства з обмеженою “Фоліант” (01011, м. Київ,                          вул. Перспективна, буд. 9/11; код ЄДРПОУ 32208122) банкрутом, текст якого додається.

11.Зобов’язати ліквідатора у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх розгляду (визнання або ж відхилення в установленому порядку).

12.Ліквідатору провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 05.05.2015р.

13.Постанову направити сторонам, ліквідатору, державному реєстратору за місцем знаходження боржника для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення (п.1 ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”), а також в Міністерство доходів і зборів України.

 

Суддя                                                                                                                  М.В. Пасько