flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова про визнання боржника банкрутом. Справа №910/65/14

20 червня 2014, 11:27

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98

________________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

 

 05.06.14

справа № 910/65/14

 

За заявою   публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Синтез”  

до                 товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” 

                     (код ЄДРПОУ 32487142)

про              банкрутство

Суддя Пасько М.В.

 

Представники:

від заявника     Носик Ю.О. – предст. за дов.,

від боржника   Кириленко І.І. – предст. за дов.

В судовому засіданні приймав участь: Мальцева А.В. – розпорядник майна боржника

 

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

 

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.01.14 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду, призначено підготовче засідання суду на 21.01.14 та зобов’язано арбітражного керуючого Мальцеву А.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 758 від 19.04.13) надати суду до 21.01.14 заяву про участь у справі.17.01.14 від арбітражного керуючого Мальцевої А.В. надійшла заява про участь у справі в якості розпорядника майна.

23.01.14 від заявника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв’язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника у судове засідання.

У зв’язку з нез’явленням в судове засідання представників сторін, невиконанням ними вимог ухвали суду від 11.01.14, а також враховуючи заявлене клопотання, розгляд справи було відкладено на 06.02.14 та зобов’язано сторін виконати вимог ухвали суду 11.01.14.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.02.14 порушено провадження у справі № 910/65/14; визнано публічне акціонерне товариство Акціонерний банк “Синтез” кредитором товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд “Сіті” на суму                             5.064.831, 47 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів з 06.02.14; введено процедуру розпорядження майном боржника 06.02.14; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Мальцеву А.В.; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 25.03.14 відомості про результати розгляду вимог кредиторів; зобов`язано розпорядника майна надати суду не пізніше 25.03.14 реєстр вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 04.04.14 організувати та провести інвентаризацію майна товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” та визначити його вартість; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети іпотеки та призначено наступне – попереднє засідання суду у справі № 910/65/14 на 15.04.14 о 10:00 год.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.04.14 розгляд справи було відкладено на 20.05.14 та зобов’язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Мальцеву А.В. виконати вимоги ухвали суду від 06.02.14.

15.05.14 від розпорядника майна боржника надійшов реєстр вимог кредиторів на затвердження, а також документи на виконання вимог ухвали суду від 06.02.14.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.05.14 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму  5.070.566, 47 грн.; зобов’язано розпорядника майна боржника Мальцеву А.В. надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів в частині вимог ініціюючого кредитора на суму 370, 00 грн. судового збору; зобов’язано розпорядника майна боржника Мальцеву А.В. провести збори кредиторів, про час і місце проведення яких, у встановленому Законом порядку повідомити кредиторів; зобов’язано розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” арбітражного керуючого                    Мальцеву А.В. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника, а також визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/65/14 на 05.06.14.

30.05.14 від розпорядника майна боржника надійшов уточнений реєстр вимог кредиторів на виконання вимог ухвали суду від 20.05.14.

04.06.14 від арбітражного керуючого Мальцевої А.В. надійшло клопотання про затвердження оплати послуг та відшкодування витрат розпорядника майна боржника в розмірі 12.416, 75 грн., визнання товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором останнього арбітражного керуючого Мальцеву А.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.06.14 задоволено клопотання розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” арбітражного керуючого Мальцевої А.В. та затверджено звіт про оплату послуг та відшкодування витрат розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” в розмірі 12.416, 75 грн.

У судовому засіданні представники сторін підтримали клопотання розпорядника майна боржника в частині визнання товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором останнього арбітражного керуючого Мальцеву А.В.

Як вбачається з наявного в матеріалах справи протоколу № 2 зборів комітету кредиторів від 03.06.14 кредиторами було прийнято рішення звернутися до господарського суду міста Києва з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, а також погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Мальцевої А.В. як ліквідатора боржника.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання – за ініціативою суду, крім випадків передбачених цим Законом.

У зв’язку з викладеним, суд визнав за доцільне призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” арбітражного керуючого Мальцеву А.В.

Отже, як вбачається з матеріалів справи, боржник припинив свою діяльність та його майна недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Оскільки, заявник має право звернутись з заявою про порушення справи про банкрутство, якщо при його ліквідації не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлена неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, у суду є підстави для відкриття ліквідаційної процедури та визнання його банкрутом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 37, 38, 40, 41, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд, -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1.Припинити процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” (03039, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 4, кімн. 29; код ЄДРПОУ 32487142).

2.Припинити повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” арбітражного керуючого Мальцевої Альбіни Вячеславівни.

3.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” (03039, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 4, кімн. 29; код ЄДРПОУ 32487142) банкрутом.

4. Відкрити ліквідаційну процедуру.

5.Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” (03039, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 4, кімн. 29; код ЄДРПОУ 32487142) арбітражного керуючого Мальцеву Альбіну Вячеславівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 758 від 19.04.14; адреса для листування: 02152, м. Київ, вул. Серафимовича, 13-А, а/с 210).

6. Підприємницьку діяльність банкрута завершити.

7.Строк виконання всіх грошових зобов’язань вважати таким, що настав 05.06.2014 р.

8.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 05.06.2014 р.

9.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 05.06.2014 р.

10.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Сіті” (03039, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 4, кімн. 29; код ЄДРПОУ 32487142) банкрутом, текст якого додається.

11.Зобов’язати ліквідатора у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх розгляду (визнання або ж відхилення в установленому порядку).

12.Ліквідатору провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 05.05.2015р.

13.Постанову направити сторонам, ліквідатору, державному реєстратору за місцем знаходження боржника для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення (п.1 ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”), а також в Міністерство доходів і зборів України.

 

 

Суддя                                                                                                                   М.В. Пасько