flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова про визнання боржника банкрутом. Справа №910/1607/14

22 квітня 2014, 14:19

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98

________________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВА

іменем України

про визнання боржника банкрутом

 

 03.04.14

справа № 910/1607/14

 

За заявою   товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна”

                   (код ЄДРПОУ 35900634)

про              банкрутство

Суддя Пасько М.В.

 

Представники:

від заявника (боржника)  Юрманович В.В. – предст. за дов.

 

    

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

 

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” в порядку, передбаченому ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.02.14 заяву про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання суду на 20.02.14 та зобов’язано арбітражного керуючого Бойка С.В. надати суду до 18.02.14 заяву про участь у справі.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 20.02.14, у зв’язку з перебуванням судді Паська М.В. у відпустці, з метою дотримання процесуальних строків, заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” про порушення справи про банкрутство передано для розгляду судді Чеберяку П.П.

Ухвалою суду від 20.02.14 суддя Чеберяк П.П. прийняв заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” про порушення справи про банкрутство до свого провадження та призначив підготовче засідання на 11.03.14.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 11.03.14, у зв’язку з поверненням судді Паська М.В. з відпустки, з метою дотримання процесуальних строків, справу № 910/1607/14 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” про порушення справи про банкрутство передано для розгляду судді Паську М.В.

Ухвалою суду від 11.03.14 заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” про порушення справи про банкрутство прийнято до свого провадження суддею Паськом М.В. та призначено підготовчена 11.03.14.

У судовому засіданні 11.03.14 було оголошено перерву до 20.03.14 о 11:00 год.

19.03.14 від арбітражного керуючого Бойка С.В. надійшла заява про участь у справі в якості ліквідатор боржника.

20.03.14 від заявника (боржника) надійшли додаткові документи по справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.03.14 порушено провадження у справі № 910/1607/14 та призначено наступне засідання суду на 03.04.14.

У судовому засіданні 03.04.14 від заявника (боржника) надійшли додаткові документи по справі.

 

У судовому засіданні 03.04.14 дослідивши матеріали справи та заслухавши представниказаявника (боржника), суд встановив наступне.

Загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” було прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації та призначено Головою ліквідаційної комісії Кобзаренка І.В.

Вказане рішення оформлене протоколом № 17/02/2012 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” від 17.02.12.

На підтвердження вказаних обставин суду було подано рішення власника про ліквідацію підприємства, докази звернення до державного реєстратора, податкового органу та фондів загальнообов’язкового соціального страхування з відповідним повідомленням та для з’ясування питання про наявність заборгованості перед бюджетом та позабюджетними державними цільовими фондами, довідки державних реєстраційних органів, що здійснюють реєстрацію майнових активів (різного роду рухомого та нерухомого майна), матеріали інвентаризації, довідки з банківських установ тощо.

Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України в Бюлетені державної реєстрації № 206 (6) було опубліковано оголошення про припинення даної юридичної особи.

Після публікації оголошення про припинення підприємницької діяльності ліквідаційною комісією було проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу боржника та встановлено, що коштів та майнових активів недостатньо для погашення кредиторської заборгованості.

Крім того ліквідаційною комісією встановлено, що загальна сума кредиторської заборгованості складає 70   548, 19 євро, що еквівалентно 769 937, 69 грн., а загальна балансова вартість майна товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” становить 12   281, 02 грн.

У зв’язку з викладеним загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” 14.01.14 було прийнято рішення про звернення до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Частиною 2 ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора у порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна.

Враховуючи наявні у матеріалах справи докази щодо недостатності майна боржника для задоволення вимог його кредиторів, господарський суд приходить до висновку щодо наявності підстав для визнання боржника банкрутом та відкриття процедури ліквідації.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

При призначенні ліквідатора судом мають братися до уваги всі обставини в їх сукупності, фінансове становище боржника, наявність чи відсутність коштів, які можуть бути використані для оплати послуг арбітражного керуючого, наявність інших кандидатів, яким в судовому засіданні має бути надана відповідна оцінка (постанова Вищого господарського суду України у справі № 910/8836/13 від 24.12.13).

Представник заявника (боржника) у судовому засіданні підтримав обставини викладені у заяві про порушення справи про банкрутство та просив призначити ліквідатором банкрута ліквідатора позасудової процедури ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” – Кобзаренка І.В.

Вказане клопотання обґрунтоване відсутністю у боржника коштів, які б могли бути використані для оплати послуг арбітражного керуючого.

З огляду на викладене вище, дослідивши матеріали справи, враховуючи диспозитивний характер ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо призначення ліквідатора банкрута, приймаючи до уваги фінансове становище боржника, а також відсутність у нього грошових коштів для оплати послуг арбітражного керуючого, суд вважає за  доцільне задовольнити клопотання заявника (боржника) та призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” ліквідатора позасудової процедури ліквідації боржника –                Кобзаренка І.В., а заяву арбітражного керуючого Бойка С.В. про участь у справі – відхилити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 37, 95, 114 Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Господарський суд м. Києва, -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1. Визнати товариство з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” (04074,                 м. Київ, вул. Лугова, буд. 2; код ЄДРПОУ 35900634) банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру.

3.Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” Кобзаренка Івана Васильовича (місце проживання: м. Київ, вул. Каштанова, буд. 5, кв. 231, паспорт серії СО № 402819, виданий 01 червня 2000 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві; ідентифікаційний номер 3071320430).

4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання товариства з обмеженою відповідальністю “Хауратон Україна” (04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 2; код ЄДРПОУ 35900634) банкрутом, текст якого додається. 

5. Господарську діяльність банкрута завершити.

6. Строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважати таким, що настав з 03.04.2014 р.

7.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 03.04.2014 р.

8.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 03.04.2014 р.

9.Зобов’язати ліквідатора відкрити спеціальний банківський рахунок, на який зараховуються кошти, отримані від продажу майна банкрута, та здійснюються розрахунки з кредиторами банкрута.

10. Зобов’язати ліквідатора провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 03.03.2015р.

11.Призначити судове засідання для розгляду поданого ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу боржника на 02.04.15 о 10:00 год. Розгляд справи відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва в залі судових засідань № 7 (корп. “Б”).

12. Заяву арбітражного керуючого Бойка С.В. про участь у справі – відхилити.

13.Постанову направити заявнику (боржнику), ліквідатору та державному реєстратору за місцем знаходження боржника для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення (ч. 1 ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”) та Міністерству доходів і зборів України для відома. 

 

 

        Суддя                                                                                                                     М.В. Пасько