flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про видачу судового наказу

 Зразок заяви на видачу виконавчого документу (наказу)

 

 Судді Господарського суду міста Києва

                                                                      

 (П.І.Б. судді)                      

Справа №  

 

Заявник : ______________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації

                                                                    

або  ПІП для ФОП заявника і боржника, їх місцезнаходження, 

_____________________________________________________

або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи

_____________________________________________________

 в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій _____________________________________________________

України заявника та боржника (для фізичних осіб) за _____________________________________________________

 за його наявності або номер і серію паспорта  _____________________________________________________

  (для фізичних осіб – громадян України), вказівку _____________________________________________________

на статус фізичних осіб – підприємців)

Електронна пошта (офіційна) _______________________________________

                          

Контактний телефон _____________________________________________________

 

      

ЗАЯВА

про видачу судового наказу

_______________________________________________________________________________________________________________________________             

( Викладення змісту вимоги заявника і обставин, на яких вони ґрунтуються)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Посилання на докази, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги)

Отже, керуючись статтею 150 ГПК України,

ПРОШУ:

____________________________________________________________________________________

Додаток:

- докази сплати судового збору;

- документ, що підтверджує повноваження представника ( - у випадку, якщо заява підписана представником заявника);

- копія договору, укладеного в письмовій (в тому числі електронній) формі, за яким пред’явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості;

- інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.

 

 

«___»______20___р.                           _____________         _____________                        

(дата)                                             (підпис заявника)                    (ПІП)   

 

Завантажити зразок