Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ОГЛЯД ЗМІ. Розробка стандартів юридичної професії

17 жовтня 2023, 09:28

Підвищення рівня правової допомоги та якості юридичних послуг в Україні неможливе без чіткого й сучасного нормативно-правового регулювання правничої професії. Серед інших питань, які охоплює реформа сектору юстиції, що триває в Україні, реформування потребує Національний класифікатор професій в частині правничої професії. Хоча Класифікатор професій повинен сприяти єдиному державному підходу до класифікації наявних і нових професій та робіт на основі кваліфікаційних вимог та приведенню національної класифікації у відповідність до міжнародних стандартів, експерти Асоціації правників України та Програми USAID «Справедливість для всіх» встановили низку його недоліків. Так, зокрема, Класифікатор передбачає професії та посади в установах, яких фактично не існує, дублює частину професій та містить інші невідповідності.

У вересні 2023 року Асоціація правників України за сприяння Програми USAID «Справедливість для всіх» розпочала реалізацію проєкту «Підтримка реформи Класифікатора професій, розробка стандартів юридичної професії в Україні». Саме про цей проєкт АПУ поспілкувалася з його головним експертом Андрієм Бойком, доктором юридичних наук, заслуженим юристом України, професором кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА.

— Яка проблема або потреба спонукала вашу команду розробити цей проєкт? Яким чином проєкт сприятиме реформі Класифікатора?

— Підготовка проєктів професійних стандартів судді, прокурора та правового радника (юрисконсульта) — до речі, яких на сьогодні немає — пов’язана з низкою чинників.

По-перше, професійні стандарти — це затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації суддів, прокурорів та правових радників, які є основою для формування професійних кваліфікацій, оскільки визначають вимоги до певних видів професійної діяльності на відповідних посадах. Професійні стандарти визначають перелік загальних і професійних компетентностей, необхідних для належного виконання професійних функцій на посадах судді, прокурора та правового радника, а також особливості умов праці на цих посадах. Нормативне закріплення цих вимог дасть змогу покращити процедури добору й доступу до цих видів професійної діяльності. Оскільки тільки визначеність щодо того, якими компетентностями має володіти кандидат на відповідну посаду та які його особисті якості найкраще підходять для певних (визначених професійним стандартом) умов праці, дає можливість здійснити якісний добір на посади судді, прокурора та правового радника.

По-друге, професійні стандарти судді, прокурора та правового радника є важливим елементом ефективної взаємодії професійних та академічних середовищ у забезпеченні якості освітньої діяльності й освітніх програм зі спеціальності 081 «Право». Розробка стандартів вищої освіти й освітніх програм із цієї спеціальності повинна ґрунтуватися на професійних стандартах у частині формування відповідних загальних і спеціальних компетентностей та результатів навчання. Необхідно також зазначити, що такі професійні стандарти матимуть і певне значення для формування програми з Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників закладів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».

По-третє, наявність професійних стандартів судді, прокурора та правового радника сприятиме якіснішому формуванню підходів до підвищення кваліфікації в процесі професійної діяльності.

— З якими конкретними завданнями й викликами ви очікуєте стикнутися під час реалізації проєкту?

— Найважливішим моментом на етапі підготовки професійних стандартів судді, прокурора та правового радника є ефективна взаємодія розробників проєктів стандартів з органами врядування й самоврядування та громадськими організаціями, які представляють інтереси суддів, прокурорів і правових радників. Для підготовки якісних стандартів необхідне обговорення на експертному рівні цілої низки складних питань щодо того, які вимоги до професійної діяльності на цих посадах повинні передбачати стандарти, крім тих, які вже визначені на рівні законів, що регламентують ці сфери професійної діяльності.

— Які головні кроки й етапи роботи передбачені в рамках проєкту?

— Робочі групи підготують первинні проєкти професійних стандартів судді, прокурора та правового радника, а відтак розпочнеться процес їх погодження і затвердження відповідно до вимог чинного законодавства.

— Чи можете ви розповісти про ключових учасників, стейкхолдерів та команду проєкту? Як вони впливають на процес його реалізації?

— До робочих груп із розробки проєктів професійних стандартів судді, прокурора та правового радника входять науковці, правники з досвідом роботи на посадах судді, прокурора та правового радника, а також представники експертного середовища з професійних громадських організацій.

— У якому масштабі та за який період планується завершення проєкту?

— Підготовка проєктів професійних стандартів судді, прокурора й правового радника та їх погодження заплановані до кінця серпня 2024 року, а відтак, якщо всі процедури будуть успішні, вони будуть передані на затвердження.

— Які ви бачите можливості для співпраці або партнерства з іншими організаціями чи громадськими ініціативами в рамках цього проєкту?

— Оскільки підготовка проєктів професійних стандартів судді, прокурора та правового радника є важливою, але й водночас вразливою темою, планується найширше залучення тих, хто формує політику в цій царині професійної діяльності, а також експертів і представників професійних громадських організацій.

— Яких конкретних результатів або впливу ви сподіваєтеся досягнути завдяки цьому проєкту?

— Цей проєкт спрямований на те, щоби покращити якісні параметри професійної діяльності на посадах судді, прокурора та правового радника, чого дуже очікує наше суспільство, а також на покращення якості правничої освіти як важливої складової частини формування спроможності провадити в майбутньому діяльність на посадах судді, прокурора та правового радника.

— Наостанок додамо, що Асоціація правників України оголосила про початок формування робочих груп у рамках проєкту. Подати заяву можна за цим посиланням.

(Бесіду вела Вікторія Краснова, виконавча директорка Асоціації правників України)

Джерело фото: https://pravo.ua/, фото надані АПУ 

"Юридична практика"