Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Вища рада правосуддя затвердила Щорічну доповідь за 2022 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні»

25 серпня 2023, 09:46

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 24 серпня 2023 року затвердила Щорічну доповідь «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» за 2022 рік.

З метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя Вища рада правосуддя з 2017 року у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими об’єднаннями готує щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

Щорічна доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні містить огляд основних проблемних питань щодо нормативно-правового забезпечення у сфері правосуддя, дотримання гарантій суддівської незалежності, а також аналіз випадків втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, висвітлює актуальні питання суддівської незалежності та шляхи її посилення.

Підготовка Щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні є одним із завдань Вищої ради правосуддя, передбачених законом «Про Вищу раду правосуддя».

Цей документ закладає підвалини для подальшого вдосконалення законодавства щодо забезпечення сталого функціонування судової влади.

Крім того, Щорічна доповідь висвітлює актуальні проблемні питання судової влади України. Так, в ній зазначено, що серед пріоритетних проблем, що потребують нагального вирішення – нестача суддів, що здійснюють правосуддя, дефіцит працівників апаратів судів, відновлення зруйнованих судів та належних умов їх діяльності, недостатнє фінансове забезпечення, розблокування дисциплінарної процедури стосовно суддів та необхідність підсилення суддівської підзвітності, використання електронного судочинства.

Щорічна доповідь за 2022 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» оприлюднена на вебсайті Вищої ради правосуддя та на інформаційному вебпорталі «Судова влада України».

Презентація «Щорічна доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2022 рік»

Вища рада правосуддя