Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

У Запорізькому окружному адміністративному суді пройшла конференція на тему: «Адміністративна юстиція як запорука динамічної розбудови правової держави»

05 липня 2023, 08:18

3 липня 2023 року з нагоди відзначення в Україні двадцять першої річниці створення адміністративної юстиції Запорізьким окружним адміністративним судом була організована та проведена науково-практична конференція на тему: «Адміністративна юстиція як запорука динамічної розбудови правової держави».

Захід організовано за безпосередньої участі очільників Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Третього апеляційного адміністративного суду, Запорізької обласної військової адміністрації, судді Конституційного Суду України, суддів і працівників апарату Запорізького окружного адміністративного суду, а також представників харківської і запорізької наукових шкіл з адміністративного права.

З вітальною промовою до учасників заходу звернувся голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України Михайло Смокович, який відзначив надзвичайну актуальність теми конференції в умовах сьогодення. За словами очільника Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду статистичні показники процесуальної діяльності системи адміністративних судів очевидно засвідчують ефективність адміністративного судочинства та запитуваність з боку суспільства на справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Крім того, Михайлом Смоковичем були окреслені перспективи подальшого розвитку адміністративного судочинства, шляхи вирішення актуальних проблем матеріального права у відповідній сфері правовідносин та адміністративного судочинства.

До привітань учасників науково-практичної конференції з нагоди 21-ї річниці створення адміністративної юстиції долучився суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Член-Кореспондент Національної академії правових наук України Віктор Городовенко.

Також з вітальною промовою під час відкриття науково-практичної конференції виступив голова Третього апеляційного адміністративного суду, к.ю.н. Анатолій Коршун. Зокрема, ним було констатовано, що адміністративна юстиція лише своїм фактом існування в Україні засвідчує особливий рівень демократичності і водночас високої правосвідомості суспільства, держави, а також усіх носіїв політичної влади.

Символічною стала участь в даному науковому заході Голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка, який в безпрецедентних умовах сьогодення віднайшов можливість особисто привітати вітчизняну адміністративну юстицію взагалі та Запорізький окружний адміністративний суд зокрема з черговою річницею. Юрій Малашко відзначив, що, незважаючи на запровадження в Україні режиму воєнного стану, права та інтереси фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин мають залишатись незмінним орієнтиром в діяльності адміністративних судів. Також Юрієм Малашком була висловлена надія на те, що під час даної конференції її учасники віднайдуть відповіді на проблемні питання в сфері адміністративного судочинства. Окрему увагу очільник Запорізької обласної військової адміністрації приділив безпековій ситуації в Запорізькій області.

Зі вступною промовою та доповіддю на тему: «Незворотність процесу розвитку адміністративної юстиції в Україні як ознака цивілізаційної майбутності країни» перед учасниками науково-практичної конференції виступив також голова Запорізького окружного адміністративного суду, член Вищої ради правосуддя у 2018-2022 рр., к.ю.н, доц. Олег Прудивус, який наголосив на символічності адміністративного судочинства як ефективного запобіжника дотримання принципу верховенства права в Україні. На думку Олега Прудивуса, система адміністративних судів створювалась задля відшукування балансу між правами та інтересами громадян з одного боку та інтересами держави з іншого боку.

Також Олег Прудивус під час свого виступу висвітлив основні віхи розвитку світової адміністративної юстиції та окреслив визначальні центри становлення її європейської континентальної моделі. Окрема увага була приділена історії створення вітчизняної адміністративної юстиції та особистостям, які здійснили неоціненний внесок в розбудову системи адміністративних судів в Україні. Зокрема, Олег Прудивус згадав історичну значущість таких фундаторів адміністративної юстиції в Україні як Володимира Стефанюка та Олександра Пасенюка, а також очільників адміністративної юстиції Ігоря Темкіжева, Олександра Нечитайла та Михайла Смоковича. Звернувшись до історичного досвіду, доповідач озвучив ідею щодо необхідності виділення в системі судоустрою окремої вертикалі адміністративних судів на чолі з Верховним Адміністративним Судом.

Олег Прудивус зауважив, що із появою адміністративної юстиції в Україні вперше був закріплений механізм реалізації юридичних гарантій захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Процес розвитку адміністративної юстиції в Україні, за словами Олега Прудивуса, наразі вже є незворотнім та знаменує собою цивілізаційну майбутність Країни.

Свій виступ Олег Прудивус завершив врученням відзнак працівникам Запорізького окружного адміністративного суду. Так, заступник керівника апарату суду Олена Дмух була нагороджена подякою Голови Верховного Суду з нагоди Дня Конституції України. Помічник голови суду Ігор Шмарін був відзначений подякою Голови Верховного Суду з нагоди Днів адміністративної юстиції.  

Після церемоніальної частини науково-практичної конференції відбулась сесія з фахового обговорення актуальних проблем адміністративного судочинства в Україні, під час якої учасники обмінялися думками щодо глибинних науково-практичних аспектів його здійснення.

Зокрема, суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Член-Кореспондент Національної академії правових наук України Віктор Городовенко виступив з доповіддю на тему: «Захист людських прав в рішеннях Конституційного Суду України: євроінтеграційний аспект». За позицією доповідача людські права в рівній мірі є стрижнем функціоналу конституційної та адміністративної юстицій, що очевидно обумовлює їх людиноорієнтованість. На підтвердження такого підходу Віктор Городовенко навів яскраві приклади з правозастосовної практики Конституційного Суду України. На переконання доповідача, ефективна процесуальна діяльність судів адміністративної юстиції та Конституційного Суду України наближають європейське майбутнє для нашої Батьківщини.  

Декан юридичного факультету Запорізького національного університету, д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України, Заслужений юрист України Тетяна Коломоєць звернула увагу присутніх на питання достатності гарантій безпеки для учасників під час розгляду справ в порядку адміністративного судочинства в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. На думку Тетяни Коломоєць, безпека відвідувачів суду має бути беззаперечним орієнтиром при відправленні адміністративними судами правосуддя. Поряд із цим, суди повинні вживати прогресивних заходів задля дотримання строків розгляду адміністративних справ. Тетяна Коломоєць вважає, що посприяти цьому можуть якісні законодавчі ініціативи.  

Проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., проф. Дмитро Лученко акцентував увагу наукової спільноти на правових аспектах оскарження актів Етичної ради в адміністративному суді. Зазначене питання є недостатньо визначеним, про що свідчить правозастосовна практика суду касаційної інстанції. Поряд із цим, від можливості оскарження в судовому порядку актів Етичної ради багато в чому залежить процес формування Вищої ради правосуддя.

Про окремі теоретико-правові питання інституту процесуального правонаступництва в адміністративному судочинстві розповів суддя Запорізького окружного адміністративного суду, д.ю.н., доц. Олександр Прасов.

З науковою доповіддю на тему: «Онтологія дискреції в адміністративному судочинстві» виступив завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету, д.ю.н., проф. Валерій Колпаков.

Участь у конференції також взяли й інші судді та працівники апарату Запорізького окружного адміністративного суду.

Завершуючи науково-практичну конференцію, її учасники консолідовано зауважили, що запровадження в Україні адміністративної юстиції мало істотне підґрунтя та спрямовувалось виключно на вдосконалення вітчизняної системи судоустрою. Україна таким чином задекларувала своє прагнення до європейської інтеграції та приведення вітчизняного законодавства у відповідність до європейських стандартів та норм. Поряд із цим, було відзначено, що утвердження прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин має залишатись незмінним орієнтиром у діяльності вітчизняних адміністративних судів.