Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2016 року

1. Кількість справ та матеріалів, що надійшли до апеляційних та місцевих судів

1.1 Надходження справ та матеріалів до місцевих загальних судів

1.1.1 Середньомісячне надходження на одного суддю місцевого загального суду

1.2 Надходження справ та матеріалів до апеляційних місцевих судів

1.2.1 Середньомісячне надходження на одного суддю апеляційного загального суду 

1.3 Надходження справ і матеріалів до окружних та апеляційних адміністративних судів

1.3.1 Середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного суддю окружного та апеляційного адміністративного суду

1.4 Надходження справ і матеріалів до місцевих та апеляційних господарських судів 

1.4.1 Надходження справ і матеріалів до місцевих та апеляційних господарських судів

1.5.1 Оперативність розгляду справ місцевими загальними судами

1.5.2 Оперативність розгляду справ окружними адміністративними судами

1.5 Кількість розглянутих апеляційними та місцевими судами справ та матеріалів (з постановленням вироку, ухваленням рішення, постанови, ухвали)

1.6.1 Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в місцевих загальних судах

1.6,1 Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді у місцевих загальних судах 2016 рік

1.6.2 Кількість справ і матеріалів,що знаходились на розгляді в апеляційних загальних судах 

1.6.3 Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в окружних та апеляційних адміністративних судах

1.6.4 Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в місцевих та апеляційних господарських судах

2.1 Розгляд місцевими загальними судами кримінальних справ

2.1.1 Розгляд місцевими загальними судами справ кримінального провадження (КПК України, 2012 рік)

2.2 Кількість кримінальних справ, повернених судами першої інстанції

2.3 Кримінальні справи, призначені до розгляду місцевими загальними судами з порушенням строків, передбачених статтями 241, 256 КПК України

2.3.1 Кримінальні справи, призначені до розгляду місцевими загальними судами передбачених статтями 314, 316 КПК України

2.4 Кількість нерозглянутих кримінальних справ місцевими загальними судами

2.4.1 Кількість нерозглянутих справ кримінального провадження місцевими загальними сдами

3.1 Розгляд адміністративних справ місцевими загальними та окружними адміністративними судами (за категоріями справ)

3.2.1 Кількість адміністративних справ, провадження в яких закінчено місцевими загальними судами, у тому числі понад строки, встановлені КАС України 

3.2.2 Кількість адміністративних справ, провадження в яких закінчено окружними адміністративними судами, у тому числі понад строки, встановлені КАС України

 3.3.1 Кількість нерозглянутих адміністративних справ місцевими загальними судами

3.3.2 Кількість нерозглянутих адміністративних справ окружними адміністративними судами

4.1 Розгляд місцевими загальними судами справ та матеріалів у порядку цивільного судочинства

4.2 Кількість розглянутих місцевими загальними судами справ і заяв в порядку цивільного судочинства понад строки, що встановлені ЦПК України

4.3 Кількість нерозглянутих місцевими загальними судами цивільних справ позовного та окремого провадження

5.1 Рузгляд місцевими судами справ про адміністративні правопорушення 

5.2 Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи про адміністративні правопорушення 

5.3 Інформація щодо розгляду місцевими загальними судами справ про адміністративні правопорушення та перегляд в порядку апеляції справ про адміністративні правопорушення 

6.1 Розгляд місцевими господарськими судами справ

6.2 Кількість розглянутих місцевими господарськими судами справ, понад строки, встановлені ГПК України

6.3 Кількість нерозглянутих місцевими господарськими судами справ

6.4 Загальна кількість справ про відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, які знаходились на розгляді у місцевих господарських судах

7.1 Якість розгляду кримінальних справ місцевими загальними судами (Результати перегляду апеляційними судами вироків місцевих судів (за кількістю осіб))

7.3 Результати перегляду апеляційнимисудами вироків місцевих судів (за кількістю осіб) у справах про злочини, вчинені неповнолітніми

8.1 Якість розгляду адмінітративних справ місцевими загальними судами

8.2 Якість розгляду адміністративних справ окружними адміністративними судами

8.3 Результати перегляду апеляційними судами ухвал, постановлених місцевими загальними судами в адміністративних справах

8.4 Результати перегляду апеляційними судами ухвал, постановлених окружними адміністративними судами 

9.1 Якість розгляду місцевими загальними судами цивільних справ

9.2 Результати перегляду апеляційними судами ухвал у цивільних справах, постановлених місцевими загальними судами

10.1 Результати розгляду господарських справ місцевими господарськими судами

11.1 Види кримінального покарання (за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді)