flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ТАІЕХ довідка

   ТАІЕХ довідка

   ТАІЕХ є одним із найбільш поширених, ефективних та доступних серед усіх можливих інструментів допомоги Європейського Союзу для країн Східного партнерства.
   Визначальними рисами інструменту є цільова експертна допомога, що передбачає сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, та мобільність, що дає змогу використовувати його для вирішення нагальних питань на основі європейського досвіду та підходів, адже сприяє обміну інформацією та досвідом з експертами Європейського Союзу, налагодженню двосторонніх зв’язків. При цьому інструмент залучається не лише центральними органами виконавчої влади, а й на регіональному рівні, а також громадськими організаціями.
   TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.
   Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни розв’язати питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire). Завдання ТАІЕХ полягає в спрощеному механізмі передачі та обміні передовим досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами – членами Європейського союзу.
   Визначальними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від адміністрацій країн-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок, мобільності (від подання заявки on-line до надання допомоги проходить від двох до трьох місяців), що дає змогу використовувати його для вирішення термінових питань.
   У рамках інструменту TAIEX за рахунок коштів ЄС надаються такі послуги:
   надання експертів країнам-бенефіціарам в якості радників щодо розроблення законодавчих актів та інтерпретації їх до acquis communautaire;
   навчальні візити, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення    практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;
   організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.
   Сфера діяльності партнерів-бенефіціарів, отримувачів допомоги в рамках ТАІЕХ, повинна стосуватись публічного сектору, але таку допомогу може отримувати також приватний сектор, до компетенції якого відноситься сфера імплементації та удосконалення законодавства в країні-бенефіціарі з метою його гармонізації з відповідним законодавством Європейського Союзу.
   Основні цільові групи ТАІЕХ:
   державні службовці, що працюють в центральних органах виконавчої влади;
   державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади, та асоціаціях місцевих органів влади;
   органи юстиції та правоохоронні органи;
   члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
   професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
   перекладачі, коректори та особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.
   Для нових країн – членів ЄС (Румунія, Болгарія) ТАІЕХ використовується як інструмент після вступу в ЄС, для країн-кандидатів та країн Західних Балканів – як передвступний інструмент. Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.
   Експерти, запрошені в рамках заходів ТАІЕХ, являються, в основному, службовцями державного сектору країн – членів ЄС, які працюють у тотожних органах країни-бенефіціара. Дуже часто експерти виступають практикуючими спеціалістами в конкретній сфері.    В разі потреби до заходів ТАІЕХ також можуть бути залучені чиновники Європейської Комісії та інших інституцій ЄС.
   Важливою умовою для успішного проведення заходів у рамках ТАІЕХ є чітке визначення бенефіціаром своїх потреб та питань, стосовно яких робиться запит на допомогу. Це допоможе забезпечити вирішення поставлених питань і підібрати потрібних експертів.
   Переваги співпраці з ТАІЕХ:
   обмін інформацією стосовно законодавства Європейського Союзу, національного законодавства та інституційної/ адміністративної практики;
   тісне співробітництво з країнами – членами ЄС;
   набуття цікавого професійного та особистого досвіду.
   Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні здійснюється відповідно до Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 316
   Корисні посилання: http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/725-ta