flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Партнери Проекту

  ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ

КАНАДСЬКІ ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

ОФІС УПОВНОВАЖЕНОГО З ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДОВИХ СПРАВ КАНАДИ

Офіс Уповноваженого з федеральних судових справ забезпечує необхідну адміністративну підтримку федеральним суддям шляхом захисту адміністративної незалежності та забезпечення ефективності судочинства, максимального запровадження технологій та надання послуг федеральним суддям. Роль Офісу - реалізовувати Закон про суддів та здійснювати інші функції за дорученням Міністра юстиції Канади, які можуть стосуватись належного функціонування судової системи в Канаді. Офіс у своїй роботі тісно співпрацює з Міністерством юстиції Канади, Канадською радою суддів (до складу якої входять голови усіх вищих судів Канади), Канадською асоціацією голів вищих судів, Канадською асоціацією судових адміністраторів та судами в усіх провінціях Канади. Таким чином Офіс мас доступ до суддів усіх рівнів та судових адміністраторів, які збагачують міжнародну діяльність Офісу. Офіс також є організацією в рамках роботи якої канадські судді беруть участь у міжнародних проектах. Офіс є основною організацією в Канаді, що дає можливість суддям приймати участь в міжнародних проектах - напрямок роботи, яким Офіс займається понад вісім років. Офіс організував чисельні ознайомлювальні міжнародні візити, та приймав делегації з Росії, України, Бельгії, Китаю, Індії, Пакистану, Малайзії, Ефіопії, Чаду, Кувейту та інших країн.

КАНАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СУДОВИЙ ІНСТИТУТ

Канадський Національний Судовий Інститут - єдина організація в Канаді, яка мас право від імені уряду Канади розробляти освітні програми для суддів та готувати навчальні програми для суддів. Канадський Національний Судовий Інститут забезпечує та координує близько 90 відсотків освітніх програм, що надаються канадським суддям. Канадський Національний Судовий Інститут підтримує тісні зв'язки з Верховним Судом Канади та організаціями, що можуть надати відповідну експертну оцінку, що може використовуватися в міжнародних проектах (наприклад, юридичні факультети університетів, Міжнародна комісія юристів та Асоціація суддів країн Британської Співдружності). Канадський Національний Судовий Інститут буде активно залучений до реалізації навчальних компонентів Проекту.

АДМІНІСТРАТИВНА СУДОВА СЛУЖБА

Адміністративна судова служба - нова організація створена 2 липня 2003 року після введення в дію Закону про Адміністративну судову службу. Закон об'єднав адміністративні судові служби Федерального та Податкового судів Канади, в результаті чого була утворена організація, що налічує близько 650 працівників і має бюджет близько 54,3 мільйонів доларів.

Завдання Адміністративної судової служби полягає в наданні адміністративних послуг чотирьом судам: Федеральному Апеляційному суду Канади, Федеральному суду Канади, Федеральному Військовому Апеляційному суду та Федеральному Податковому Суду Канади. Ця служба створює систему, яка дозволяє особам, компаніям, організаціям та уряду Канади подавати суперечливі питання та інші справи на розгляд до судів, а судам дає можливість проводити слухання та виносити рішення у визначені строки без зволікань та з найбільшою ефективністю. Адміністративна судова служба також забезпечує ефективний публічний доступ до вищезазначених судів двома офіційними мовами. Служба звітує за раціональне використання коштів парламенту Канади через Міністра юстиції Канади.

 

УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Верховний Суд України є найвищим судом в системі судів загальної юрисдикції. В межах своєї компетенції Верховний Суд України розглядає питання, які виникають в рамках міжнародних договорів України та представляє суди загальної юрисдикції на зустрічах за участю судів інших держав. Верховний Суд України фінансується окремою статтею    державного    бюджету    України    та    виключно    керує    своєю   діяльністю.

Верховний Суд України відіграє важливу роль у розвитку судових процедур та судового законодавства. В рамках цього Проекту Верховний Суд України матиме змогу надати методологічну підтримку, запропонувати кваліфікованих викладачів з числа суддів Верховного Суду та працівників його апарату, та взяти участь в розробці програм підготовки, а також аналізі практики роботи мережі модельних судів.

Залучення та співробітництво з Верховним Судом України є важливим для успішної реалізації Проекту, особливо у разі виникнення необхідності ініціювати внесення змін до законодавства.

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА АКАДЕМІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

Державна судова адміністрація України, створена в 2002 році відповідно до Закону України „Про судоустрій", розпочала свою роботу з 1 січня 2003 року. Державна судова адміністрація налічує 645 працівників та відповідає за організаційне забезпечення більше 800 судів загальної юрисдикції, а також надає підтримку діяльності усіх Кваліфікаційних комісій та органам суддівського самоврядування в рамках української судової системи. ДСАУ координує роботу з головного офісу в місті Києві і реалізує свої повноваження на території всієї України через мережу територіальних відділень в Автономній Республіці Крим, 24 обласних центрах і в містах Києві та Севастополі.

Під егідою Державної судової адміністрації України була заснована Академія суддів України, що здійснює підготовку та перепідготовку суддів, а також працівників апарату суду.

Академія суддів України діє при Державній судовій адміністрації України. її завданням є підготовка суддів та кваліфікованих фахівців для роботи в судовій системі. Академія суддів України - це державна академічна інституція, що здійснює підготовку, перепідготовку та професійний розвиток суддів та працівників судової системи.

Академія готує кандидатів в судді, обраних серед осіб, які мають закінчену вищу юридичну освіту та відповідають вимогам Закону „Про статус суддів України". Академія

проводить курси підвищення кваліфікації суддів та працівників судової системи; здійснює наукові дослідження щодо удосконалення організації та роботи судів, вивчає міжнародний досвід організації роботи судів; аналізує методологічні засади роботи судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України. Академія суддів України здійснює свої функції відповідно до Статуту, затвердженого Головою Державної судової адміністрації України та Головою Верховного Суду України спільно з Радою суддів України

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

Рада Суддів України обирається З'їздом Суддів та представляє найвищий орган суддівського самоуправління. У період між З'їздами Суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна Рада Суддів. Згідно положень Закону України ..Про судоустрій'1 Рада Суддів здійснює контроль за організацією діяльності судів, розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їх сімей; здійснює контроль за діяльністю відповідних структур Державної судової адміністрації; вирішує відповідно до закону питання, пов'язані з призначенням суддів на адміністративні посади в судах; співпрацює з Вищою Кваліфікаційною Комісією, тощо.

ТРИ МОДЕЛЬНІ СУДИ:

-  Апеляційний суд міста Києва;

-  Дніпровський районний суд м. Києва;

-  Малиновський районний суд м. Одеси.