flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про Проект

 "УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ ПРОЕКТ СУДОВОЇ РЕФОРМИ"

МЕТА ПРОЕКТУ:

Загальною метою запропонованого Проекту є сприяння зміцненню верховенства права в Україні шляхом удосконалення і зміцнення незалежності, ефективності, прозорості та доступності судової системи та судів.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

1. Покращити доступ до судової системи через модельні суди
Про зростаючу роль судів у вирішенні суперечок у суспільстві свідчить збільшення кількості звернень до судів, що в результаті відображається на перевантаженні в роботі суддів. Час розгляду справи судовою системою збільшується, що формує у громадськості негативне враження щодо ефективності роботи судів. Неможливо розв'язати цю проблему тільки шляхом призначення більшої кількості суддів. Потрібно переглянути та реорганізувати всю систему організації роботи в судах; а нова практика, започаткована в модельних судах, повинна бути спрощеною та стандартизованою (зробити її уніфікованою).

Очікувані результати:

 

Перегляд   та   затвердження   інструкції   з   діловодства   в   модельних   судах; запровадження ефективних модернізованих та спрощених процесів у судах в рамках положень процесуальних кодексів; 
- Обов'язкове запровадження посади керівника апарату суду в Модельних судах з
чітко визначеними повноваженнями та функціями;  чітке розмежування між адміністративними та судовими функціями в судах; 
- Розвиток   потенціалу   керівництва   модельних   судів   думати   стратегічно   і приготувати свої суди до майбутніх змін; розробка і затвердження 3-річного стратегічного плану для кожного модельного суду в рамках директив Державної судової адміністрації.

2.   Зміцнення навчального потенціалу Академії Суддів України

Після визначення, перевірки та прийняття нових стандартів здійснення правосуддя їх слід буде викласти у відповідний методичний матеріал для суддів та працівників судів. Роль Академії суддів України в цій роботі є визначною, оскільки ця освітня установа буде відповідати за підготовку українських суддів та працівників суду спершу на рівні мережі модельних судів та згодом на загальнодержавному рівні для забезпечення уніфікованості стандартів по всій країні.

Очікувані результати:

Розроблення навчальних модулів, програм та курсів для суддів;
Розроблення навчальних модулів, програм та курсів для керівників апарату
суду та інших працівників його апарату;
Будуть підготовлені місцеві викладачі, які зможуть проводити тренінги по всій
країні.

3. Розширення поінформованості громадськості про роль судочинства в Україні, а також покращення донесення до громадян інформації та якості здійснення правосуддя.

Незважаючи на те, що кожен із запропонованих напрямків являє собою окремий набір заходів, їх об'єднує прагнення покращити якість правосуддя, що відображено в основних цінностях Проекту: неупередженість при судовому розгляді, суддівська ініціативність та ґрунтовність, доступність судів для громадськості та ефективність адміністративної сторони роботи суду. Одночасно всі запропоновані напрямки пов'язані з темою прозорості судових процедур та стосунків між судами і громадськістю.


 

Очікувані результати:

-   Розробка  та  запровадження   комунікативної  стратегії для  Верховного  Суду
України, а також для мережі модельних судів та Ради суддів України
- Запровадження стандартів роботи судів; покращення здійснення правосуддя;
-  Підготовка освітніх громадських програм, метою яких є покращення іміджу
суддів та судів в українському суспільстві та ЗМІ;
-Покращення обміну інформацією між особами, які беруть участь у судових
процесах.